HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Petak, 22-Jun-2018, 9:39 PM
  Vjerovanje Ehlus-sunneta vel-džemata - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Islamske Teme » Korisna uputstva za sretan život » Vjerovanje Ehlus-sunneta vel-džemata
Vjerovanje Ehlus-sunneta vel-džemata
Mladi-MuslimanDatum: Subota, 31-Okt-2009, 10:26 PM | Poruke # 1
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ostavljam vam u oporuku takvallah - da se bojite Allaha dž.š., i da slušate i da budete pokorni, pa makar vam pretpostavljeni bio rob abesinac. Ko bude živio nakon mene naići će na velika razilaženja. Tada vam je obaveza držati se moga sunneta i sunneta pravilno upućenih halifa. Čvrsto ga se držite, i kutnjacima se za njega uhvatite. Čuvajte se izmišljenih stvari, jer je svaka izmišljotina novotarija, dok je svaka novotarija zabluda!“ (Ebu Davud, br.4607.; Tirmizi, br.26767.; Ibnu Madždžeh, br.42.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ehlu-kitabije su se podijelile na sedamdeset i dvije skupine/sekte. Ovaj ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri skupine/sekte. Sedamdeset i dvije skupine će ići u vatru, dok će jedna ući u džennet – ona koja se bude držala džema'ata!“ (Ebu Davud, br.4597.; Ibnu Madždžeh, br.3993.; Darimi, br.2518.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Moj ummet će snaći ono što je snašlo Benu-israelćane od prije, stopu po stopu, pa ako se nađe neko međ' kršćanima ili jevrejima da javno spava sa svojom majkom naći će se u našem ummetu ko će učiniti isto to! Benu-israelćani su se podijelili na sedamdeset i dvije skupine dok će se moj ummet podijeliti na sedamdeset i tri skupine. Sve će otići u vatru osim jedne. Upitaše: Koja je to skupina, o Allahov Poslaniče? Reče: To je ona skupina ljudi koja bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi!“ (Tirmizi, br.2641.)

Allah dž.š., nam je na preko 40 mjesta u Kur'ani Kerimu naredio da smo pokorni i da slijedimo poslanika Muhammeda s.a.w.s.. Truditi se na sprovedbi sunneta Muhammeda s.a.w.s., i halifa nakon njega je vrijednije i bolje nego li se zamarati oko novotarija.

Ubejj b. Ka'ab je rekao: „Strogo se držite pravoga puta i sunneta Muhammeda s.a.w.s., jer čovjeka koji bude na pravom putu i sunnetu Poslanika s.a.w.s., pa se sjeti Milostivog, i oči mu se orose suzama – neće doticati džehennemska vatra.“

Abdullah b. Abbas r.a., je rekao: „Druženje sa čovjekom koji je sljedbenik sunneta Muhammeda s.a.w.s. – približiće te sunnetu, i udaljiti od izmišljenih stvari i novotarija.“
Imam Evza'i rhm., je rekao: „Strpi se na sunnetu Muhammeda s.a.w.s.. Zastani onamo gdje su prvi muslimani zastajali. Govori onako kako su prvi muslimani govorili, i ustegni se od onoga od čega su se prvi muslimani ustezali. Drži se staze selefa – prvih generacija muslimana; biće ti dovoljno ono što je bilo dovoljno njima!“

Sufjan rhm., je govorio: „Nisu kabul riječi bez djela, ali neće riječi i djela biti ispravne bez nijjeta, dok riječi, djela i nijjet neće izdržati ako ne budu po sunnetu Muhammeda s.a.w.s.!“

Jusuf b. Esbat kaže da mu je Sufjan rhm., rekao: O Jusufe, ako saznaš za čovjeka na istoku da je sljedbenik sunneta Muhammeda s.a.w.s. – poselami ga, a ako saznaš za drugoga na zapadu da je sljedbenik sunneta – poselamiga. Malo je danas sljedbenika sunneta i džema'ata.

Džunejd rhm., je rekao: „Svi putevi ka Allahu dž.š., su zatvoreni osim puta Muhammeda s.a.w.s.!“

Ubjeđenje i vjerovanje spašene skupine (el-firka el-nadžija), ehlu-sunneta vel-džema'ata, je iman i vjerovanje u Allaha i Njegove meleke, i Njegove knjige, i Njegove poslanike, i proživljenje poslije smrti, te vjerovanje u kader-određenje, bilo ono dobro ili loše.

U iman i vjerovanje u Allaha dž.š., spada i čvrsto vjerovati u ono čime je Allah dž.š., opisao samoga Sebe, u Svojoj knjizi, preko jezika Svoga Poslanika s.a.w.s., bez ikakvog izvitoperivanja značenja (tahrif), niti negiranja istih (ta'atil). Ne postoji ništa ravno niti slično Allahu dž.š., i On je taj koji sve čuje i sve vidi. Ehlu-Sunnet ne negira Allahu dž.š., ono čime je Sam Sebe opisao, niti izvrće riječi sa njihova mjesta, niti su nevjernici u Njegova imena i svojstva, niti im pripisuju kakvoću (tekjif), niti uspoređuju Njegova svojstva sa svojstvima Njegovih stvorenja. Allahu dž.š., nema slična, niti Mu ima ravna, niti ima ortaka, i On se nikako ne poistovjećuje niti sa jednim od Njegovih stvorenja.

Allah najbolje poznaje Sebe i Svoja stvorenja, i On je najistinitije i najljepše riječi. Allah dž.š., je Sebe uzdigao visoko od onoga što Mu znaju pripisivati ljudi, oni koji se raspravljaju i govore o kakvoći Allahovih dž.š., svojstava (ehlu-tekjif), ili oni koji Ga upoređuju sa Njegovim stvorenjima (ehlu-temsil), kao i od onoga što Mu negiraju oni koji izvrću značenja Njegovih riječi (ehlu-tahrif), i od onoga što apsolutno negiraju od značenja Njegovih riječi (ehlu-ta'atil). Allah kaže: „Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko je od onoga kako Ga oni opisuju! & i neka je mir nad poslanicima & i neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!“ (Saffat, 180-182.)

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata, kada su u pitanju Allahova dž.š., djela i postupci – oni su sredina između sekte kaderijja i džebrijja. Kada su u pitanju Allahove dž.š., prijetnje - oni su sredina između sekte murdžijja i haridžijja. Kada je u pitanju oblast dina i imana - oni su sredina između sekti haridžija i mu'utezila na jednoj strani, i murdžijja i džehmijja na drugoj strani. Kada su u pitanju ashabi Allahovog Poslanika a.s., oni su sredina između šijja i haridžijja.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata je ubjeđenja da je Kur'an Allahov dž.š., govor, koji je spušten i objavljen i koji nije stvoren. Od Allaha je i Njemu će se vratiti. Allah dž.š., je tim riječima u punom svjetlu zborio. Objavio ga je Svome robu i poslaniku, povjereniku objave Svoje, i predstavniku Svome međ' robovima Svojim, Muhammedu s.a.w.s..

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata vjeruje da Allah dž.š., radi ono što On želi, i ništa se ne dešava mimo Njegove volje, niti se išta može desiti mimo Njegove volje, niti je išta od stvorenog pošteđeno Njegovog kadera i odredbe. Sve se dešava po Njegovom planu, i niko ne može izaći iz granica Njegovog kadera, i niko ne može postupati drugačije od onoga kako je zapisano u Levhil-Mesturu - knjizi ispisanoj.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata vjeruje u sve ono o čemu nas je obavijestio Poslanik s.a.w.s., od svega što će se desiti nakon smrti. Vjeruju u kaburska iskušenja i uživanja, i vjeruju u to da će se duše u tijela ponovo povratiti, kada će ljudi stati pred Allahom dž.š., goli, bosi i neobrezani, kada će im se približiti Sunce, i kada će biti uspostavljen Mizan-Vaga, kojom će se vagati djela ljudska. Allah dž.š., kaže: „Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati. 102. Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti, 103. a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u džehennemu će vječno boraviti, 104. vatra će im lica pržiti i iskešenih zuba će u njemu ostati.“ (Mu'minun, 102-103.)

Na drugom mjestu, Allah dž.š., kaže: „Onaj u koga njegova dijela budu teška & U ugodnu životu će živjeti, & a onaj u koga njegova dijela budu lahka & boravište će mu bezdan biti. & A znaš li ti šta će to biti? & vatra užarena!“ (el-Kari'ah, 7-11.)

Tada će se dijeliti divani – knjige s pribilježenim djelima, pa će imati onih kojima će knjiga djela biti data u desnu ruku njihovu, ali će imati i onih kojima će knjiga njihova biti data u lijevu ruku njihovu.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata vjeruje u havd i vrelo našeg poslanika Muhammeda s.a.w.s., koje će postojati na kijametskom danu, čija je voda bjelja od mlijeka i slađa od meda, a posude su mu zvijezde sa nebesa. Ko sa tog vrela popije gutljaj vode nakon toga više nikada neće ožednjeti.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata vjeruje da je Sirat-ćuprija postavljena preko džehennema, preko koje će ljudi prolaziti shodno djelima koja budu imali.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata vjeruje u šefa'at i zauzimanje poslanika Muhammeda s.a.w.s., na Sudnjemu Danu, kao i to da je on prvi šefadžija, i prvi kome će biti dozvoljeno da se zauzima za drugoga. Šefa'at i zauzimanje Poslanika s.a.w.s., negiraju samo novotari i oni koji su skrenuli sa pravoga puta, ali opet naznačavamo to da će se šefa'at desiti tek nakon izuna i dozvole i raziluka i zadovoljstva Božijega. Allah dž.š., kaže: „...i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati...“ (el-Enbija', 28.)

Na drugom mjestu Allah dž.š., kaže: „Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!“ (el-Bekara, 255.)

Allah dž.š., kaže: „A koliko na nebesima ima meleka čije zauzimanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga s kojim je On zadovoljan.“ (el-Nedžm, 26.)

Allah dž.š., je zadovoljan samo s onim ljudima koji budu na šehadetu i tevhidu, i neće dozvoliti zauzimanje i šefa'at nikome osim njih. Što se tiče mušrika i idolopoklonika oni nemaju pravo na šefa'at i zauzimanje. Allah dž.š., kaže: „Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, 39. osim sretnika, 40. oni će se u džennetskim bašćama raspitivati 41. o nevjernicima: 42. »Šta vas je u Sekar dovelo?« 43. »Nismo« – reći će – »bili od onih koji su molitvu obavljali 44. i od onih koji su siromahe hranili, 45. i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali, 46. i Sudnji dan smo poricali, 47. sve dok nam smrt nije došla.« 48. Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.“ (el-Muddessir, 40-48.)

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata vjeruje da su džennet i džehennem stvoreni, i da danas postoje, i da neće nestati. Vjernici će svojim očima gledati u svoga Gospodara na Sudnjemu Danu, isto kao što gledaju u puni mjesec u mrkloj noći, bez ikakve poteškoće za vid.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata vjeruje da je naš poslanik Muhammed s.a.w.s., pečat svim vjerovjesnicima i poslanicima, i čovjek neće biti vjernik sve dok ne povjeruje u njegovu poslanicu, i dok ne posvjedoči njegovom poslanstvu.

Najvrijedniji čovjek iz njegovog ummeta je Ebu Bekr el-Siddik, a potom Omer el-Faruk, a potom Osman Zul-Nurejn, a potom Ali b. Ebi Talib el-Murteda, a potom još šestorica ashaba kojima je obećan džennet, a potom učesnici bitke na Bedru, a potom učesnici davanja prisege na vjernost kod drveta (bej'atur-ridvan), a potom ostali ashabi, Allah bio svima njima zadovoljan.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata voli ashabe i drugove Allahova Poslanika s.a.w.s., i spominje njihova dobra djela, i moli Allaha dž.š., da bude zadovoljan njima, i traži im oprosta od Njega, i suzdržava se od eventualnih loših djela njihovih, i neraspravljaju se kada je u pitanju sporenje koje je kasnije nastalo među njima.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata je ubjeđenja da su ashabi najvrijedniji dio ummeta, postupajući po riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Oni koji poslije njih dolaze – govore: »Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!«“ (el-Hašr, 10.)

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata moli Allaha dž.š., da bude zadovoljan i sa ženama Muhammeda s.a.w.s., majkama vjernika, očišćenim od svake vrste zla.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata potvrđuje postojanje kerameta i počasti od Allaha dž.š., spram Njegovih evlija'a - Njemu bliskih osoba, kao i to da oni imaju izvjesna otkrovenja i mukašefate, s naznakom da i pored svega toga nemaju nikakva udjela u Allahovom dž.š., hakku. Od njih se ne moli i ne traži ono što ne može učiniti niko drugi osim Allah dž.š..

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata ne svjedoči ni za jednog muslimana da će da uđe u džennet ili džehennem, izuzev onih za koje je Poslanik s.a.w.s., posvjedočio. Nadaju se džennetu za dobrog muslimana, i plaše se džehennema za lošeg muslimana. Neproglašavaju nikog od muslimana nevjernikom zbog velikih grijeha, i ne izvode ga iz okrilja islama zbog toga.

Smatraju da je džihad i borba na Allahovom dž.š., putu - propisan, sa svakim imamom i vođom, dobar ili loš bio. Obavljati namaz u džematu za njima je dozvoljeno, s naznakom da je džihad propisan od kada je Allah dž.š., poslao Muhammeda s.a.w.s., pa sve do zadnjeg muslimana koji će se boriti protivu Dedždžala. Džihad i borbu na Allahovom dž.š., neće omesti ni nepravda nepravednih, niti pravda pravednih!

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata smatraju da je obaveza slušati i pokoravati se imamima i vođama muslimana, dobri ili loši bili, sve dok nam ne narede da činimo grijeh prema Allahu dž.š..

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata je ubjeđenja da se vjera i iman ogleda u riječi jezika, djelu tijela i ubjeđenju srca. Iman i vjera zna da jača i da raste zbog pokornosti i dobrih djela, dok će nečiji iman slabiti i opadati zbog grijeha i loših djela. Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko grana; najveća od tih grana su riječi šehadeta La Ilahe Illallah, dok je najniža od tih grana imana ukloniti prepreku sa puta, a i stid je dio imana.

Uspješna skupina ehlu-sunneta vel-džema'ata smatra da je obaveza naređivati da se čini dobro i zabranjivati zlo, onako kako to čisti šeri'at zahtijeva.

Molimo Allaha dž.š., da nas učini jednim od njih. Amin.

 
Forum » Islamske Teme » Korisna uputstva za sretan život » Vjerovanje Ehlus-sunneta vel-džemata
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2018
Free website builderuCoz