HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Četvrtak, 24-Maj-2018, 3:04 PM
  Nema vjere bez ljubavi a nema ljubavi bez selama - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Islamske Teme » Korisna uputstva za sretan život » Nema vjere bez ljubavi a nema ljubavi bez selama
Nema vjere bez ljubavi a nema ljubavi bez selama
Mladi-MuslimanDatum: Subota, 31-Okt-2009, 10:30 PM | Poruke # 1
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
Nema sumnje da je glavni cilj svakog muslimana Allahov dž.š., raziluk i zadovoljstvo, prije ičijeg drugog raziluka i zadovoljstva, i također nema sumnje u to da će ljudi bježati od nas ako se budemo kitili svojstvima oholosti, grubosti, malograđanstva kao i krutosti srca. Spojiti između onoga što Allah dž.š., voli i onoga što ljudi vole – nije teško, ako se budemo pridržavali šeri'atskih propisa kao i hikmeta i mudrosti koja je izgubljena stvar svakog muslimana – uzme je gdje god je nađe!

Šta podrazumjevamo pod onim što ljudi poštuju, cijene i vole: u globalu je to jedan splet ili paket sifata i svojstava uzvišenih, plemenitih i svima ljupkim i dragim. Ako se ta svojstva nađu kod jednog muslimana – ljudi će takvu osobu poštivati, voljeti i cijeniti, do njegovog stava i riječi će držati, i njegove upute i savjete će prihvatati i primati.

Na ovom stepenu ahlaka je prvashodno bio naš Poslanik s.a.w.s., koji treba da nam je uzor u svakom aspektu života. Alija r.a., opisujući našeg Poslanika s.a.w.s., između ostalog nabraja i sljedeće: "Ko bi ga najedanput vidio – uplašio bi se od njega, ali ako se s njime malo više družio – zavolio ga je!" (Sunen Tirmizi, br.3638.)

Dakle, svaki musliman mora da radi na tome da bude omiljen i drag ljudima oko sebe, što je generalni uslov otvaranja tuđih srca radi primanja islama ili radi prihvatanja i sprovođenja u praksu islamskih zakona i propisa.

Ebu Hurejre r.a., je, nakon što mu je majka prigrlila islam, zamolio Poslanika s.a.w.s., da mu prouči dovu – ali ne dovu da bude bogat ili da ima mnogo djece ili da ima dug život i slično, već da mu prouči dovu da Allah dž.š., učini da njega i njegovu majku zavole ostali muslimani, i da on i njegova majka zavole ostale muslimane.Poslanik s.a.w.s., je proučio: "Gospodaru moj, učini omiljenim i dragim svim mu'minima, ovog roba Tvog tj. Ebu Hurejru, i njegovu majku, i omili im i dragim im učini sve mu'mine. Ebu Hurejre r.a., dalje nastavlja pa kaže: "Nije se rodio mu'min, koji će samo čuti za mene a nije me vidio a da me nije volio!" (Muslim, br.2491.)

Nakon ovoga nije se začudit ashabu koji dolazi Poslaniku s.a.w.s., tražeći od njega da ga uputi na djelo zbog kojeg će ga Allah dž.š., zavoljeti i zbog kojeg će ga ostali svijet zavoljeti. Poslanik s.a.w.s., je ovog ashaba uputio na sebeb i faktor stjecanja te ljubavi i tog poštivanja od strane Allaha dž.š., kao i od strane svijeta, rekavši: "Budi zahid/skroman, na dunjaluku – voljeće te Allah dž.š., i budi zahid/skroman, spram onoga što je u rukama ljudi – voljeće te ljudi!" (Sunen, Ibnu Madždže, br.4102.)

Iz ove predaje se da zaključiti da su ashabi insistirali na tome da budu prihvaćeni, cijenjeni i poštovani od strane ostalog svijeta i da ih ljudi iz njihovog okruženja vole, kao i na tome da Allah dž.š., bude razi i zadovoljan njima.

Ashabi nisu smatrali da raziluk Božiji i raziluk ljudi mora doći u koliziju i međusobnu konfrotaciju. Na zadovoljstvo i ljubav od strane ljudi su gledali kao na djelo koje Allah dž.š., voli i kojim je zadovoljan, tako da je raziluk Allaha dž.š., i zadovoljstvo Njegovo krajnji cilj kojem su hlepili kako ashabi tako i sve generacije dobrih muslimana nakon njih.

Poslanik s.a.w.s., se znao "umiljavati" pojedincima koji su bili slabog imana davajući im izvjesne poklone, pridobijajući njihova srca – a sve s ciljem njihova izbavljenja od džehennemske vatre. Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Ja ću dati nešto nekom čovjeku – a drugom koji će mi biti draži od njega, neću dati ništa, a sve iz bojazni da onaj prvi ne bude naglavačke bačen u džehennemsku vatru!" (Muttefekun 'alejh)

Poslanik s.a.w.s., je posebno insistirao na izgradnji mostova ljubavi, poštivanja i cijenjenja na relaciji između muslimanskih predstavnika, vođa, emira i imama i ostale muslimanske raje i opšteg svijeta, tražeći od svih njih da se međusobno poštuju, cijene i vole.

Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Hoćete li da vas obavijestim o vašim najboljim i najgorim emirima/vođama? Vaši najbolji emiri/vođe su oni koje vi volite i koji vas vole, kojima učite dovu za tevfik i koji vama uče dovu za tevfik, a vaši najgori emiri/vođe su oni koje vi mrzite i koji vas mrze, i koje vi proklinjete i koji vas proklinju!" (Sunen Tirmizi, br.2264.)

Nema sumnje ni u to da ovo svojstvo islamskog ahlaka – ako ne bude iskreno i radi Allaha dž.š., može se pretvoriti u jednu vrstu licemjerja što ne smijemo nikada imati za cilj. Ako budemo voljeli druge ljude iskreno i u ime Allaha dž.š., Allah dž.š., će dati da se na takvu ljubav uzvrati poštivanjem i ljubavlju od ostalog svijeta, jer ćemo tek tada biti mi ti preko čijih ruku će sezati hajrati do ostalih ljudi.

Na svakom mu'minu je obaveza: "Da voli čovjeka ni zbog čega drugog već radi Allaha dž.š." (Buhari) – a ako se takva ljubav ostvari, ona će nam ukazivati na savršenost vjere kod nekog čovjeka: "Ko bude volio radi Allaha, i mrzio radi Allaha, i ko bude davao radi Allaha i zabranjivao radi Allaha – taj je upotpunio svoj iman!" (Sunen Ebu Davud)

Postoje brojne predaje od Poslanika s.a.w.s., koje povezuju iman i vjerovanje sa sifatima i svojstvima omiljenosti i cijenjenosti kod ostalih ljudi, a jedna od tih predaja je i ov:

"Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto – ako ga budete praktikovali međusobno volit će te se? Širite i nazivajte jedni drugima selam!" (Sahihu Muslim)

Oni koji ne šire selam i koji ne nazivaju selam ostalim muslimanima ili pak ne odgovaraju na njihovo nazivanje selama – jedni su od onih koji među muslimanima šire mržnju ali u isto vrijeme su i jedni od mrskih i omraženih osoba, a na kraju može biti i da nisu uopšte vjernici – jer je Poslanik s.a.w.s., shodno ovom hadisu, rekao: "Ako bude imalo nazivanja selama imaće ljubavi a ako bude imalo ljubavi imaće i imana i vjere, a ako ne bude imalo selama neće imati ni ljubavi a ako ne bude imalo ljubavi neće imati ni imana niti vjere!"

Ovim hadisom, Poslanik s.a.w.s., nas je uputio na temelj među-muslimanske ljubavi koji je ujedno i jedan od temelja imana – a to je nazivanje selama, a nama su dobro poznati kroz istoriju oni koji su se na sve moguće načine borili da se selam ukine i da se muslimani međusobno ne pozdravljaju tim pozdravom!

Mu'az b. Džebel r.a., prenosi da je čuo Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže slijedeće: "Oni koji se budu radi Mene voljeli biće na minberima od nura i svjetlosti, u društvu poslanika i šehida!" (Sunen Tirmizi, br.2390.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je neki čovjek došao Poslaniku s.a.w.s., pitajući ga: "Kada će Sudnji Dan? Poslanik s.a.w.s., ga upita: A šta si ti pripremio za na Sudnji Dan? Ovaj čovjek reče: Ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku! Poslanik s.a.w.s., reče: Bićeš sa onima koji su ti dragi i koje budeš volio!" (Sahih Ibnu Huzejme, br.1796.) Enes r.a., dodade: Ničemu se nismo obradovali kao što smo se obradovali poslanikovim s.a.w.s., riječima: Čovjek će biti sa onim koga voli! Enes r.a., reče: Ja volim Poslanika s.a.w.s., i Ebu Bekra i Omera i ako nemam pri sebi djela koja su oni imali; nadam se društvu sa njima!" (Muttefekun 'alejh; Ebu Davud, br.5127.; el-Iman, Ibnu Mendeh, 1/439.)

Iz ovoga hadisa vidimo da će čovjek biti samo sa onima koje voli, a one koje ne voli neće biti sa njima, pa teško li se onda onima koji ne vole muslimane ili ih pak mrze a nadaju se da budu sa muslimanima sjutra u džennetu!

Od ključeva kojima se otvaraju tvrda i osora srca jeste čio i vedar susret ili doček uz trajan osmjeh na licu. Ashabi su opisivali Poslanika s.a.w.s., na sljedeći način: "Nisam vidio da se iko više smješio i osmjehivao ljudima od Poslanika s.a.w.s.!" (Sunen Tirmizi, br.3641.)

Ako je mogao čovjek kojem se sami Allah dž.š., 23 godine obraćao objavom - kur'anom i sunnetom, i koji se svakodnevno družio s melekom Džibrilom a.s., da bude komunikativan sa ljudima oko sebe i uvjek sa osmjehom na svome licu – šta bi onda trebali reći za one koji niti razgovaraju sa Allahom dž.š., niti im dolazi melek, niti sami za sebe znaju jesu li džennetlije ili džehennemlije – a toliku namrštenost i oholost primjećujemo na njihovim licima bivajući pošteđeni sunneta Poslanika s.a.w.s. - a to je samo jedan blagi i lijepi, ali iskreni, trajni i bratski osmjeh na licu pri susretu s nekim čovjekom a pogotovu ako je u pitanju musliman!

Od faktora koji proizvode ljubav i međusobno poštivanje jeste i ono što je Poslanik s.a.w.s., radio: "Kada bi prolazio pored djece – nazivao bi im selam!" (Kenzul-'Ummal, br.18497.)

"Poslanik s.a.w.s. - ako bi se neki čovjek usputio sa njime ne bi se rastao od njega sve dok ga ovaj ne ostavio, a ako bi se neko rukovao s njime Poslanik s.a.w.s., ne bi povlačio svoju ruku iz njegove sve dok sagovornik ne bi povukao svoju ruku. Ako bi neko od sagovornika zatražio od Poslanika s.a.w.s., da mu nešto šapne na uho Poslanik s.a.w.s., ne bi povlačio svoga uha sve dok čovjek ne bi završio s onim što je imao reći!" (Sahihul-Džami', br.4780.)

"Poslanik s.a.w.s., se starao o slabašnim muslimanima, posjećivao bi ih, obilazio bi njihove bolesne, i prisustvovao bi njihovim dženazama!"

"Poslanik s.a.w.s., nikada ni za šta ne bi rekao: Ne. Ako bi bio u stanju nešto učiniti, rekao bi: Da – a ako nije bio u stanju nešto učiniti ne bi rekao: Ne – već bi ćutao!"

Rezime:

1. Spajati između onoga što Allah dž.š., voli i što ljudi vole – je šeri'atom propisana stvar.

2. Nije sporno da te se ljudi po malo plaše i da te u isto vrijeme vole.

3. Ashabi r.a., su bili oni koji su žudjeli za razilukom Allaha dž.š., ali su često puta Allahov raziluk tražili u raziluku ljudi oko njih: roditelja, rodbine, komšija...

4. Određena vrsta umiljavanja je obavezna kako bi se pridobijala srca onih ljudi koji su slaboga imana kako bi ih spašavali džehennemske vatre.

5. Kako se od opšte muslimanske raje traži da voli, poštuje i cijeni svoje emire i imame isto tako se i od muslimanski predstavnika traži da poštuju, cijene i vole obične muslimane.

6. Ljubav ako nije iskrena i u ime Allaha dž.š. – pretvoriće se u licemjerstvo i munafikluk.

7. Poslanik s.a.w.s., nas je podučio tome da postoji jaka veza između ljubavi i imana, pa ako ponestane ljubavi može ponestati i imana.

8. Među-muslimansku ljubav ćemo širiti:

a. nazivanjem selama
b. ozarenošću i nasmijanošću lica
c. lijepi susretom i dočekom
d. druženjem sa slabima i siromašnima
e. poniznošću spram ostalih muslimana i mu'mina.

Osnova svega je da budemo omiljeni i dragi Allahu dž.š., a ako nas On dž.š., zavoli – On će i učiniti da nas zavole i poštuju oni koji su na Zemlji.

Ako želiš da se tuđa srca otvore pred tobom nastoj svoje srce otvoriti pred Allahom dž.š., i nastoj svoje srce ispuniti Allahom dž.š., i ne dozvoli da tvoje srce obuzme išta drugo mimo Allaha dž.š..

Okiti se svojstvima koja urađaju ljubavlju i poštivanjem međ' ljudima, a ko ne bude u stanju okititi se ovim svojstvima, i ko ne bude u stanju otvarati i osvajati ljudska srca neće biti u stanju osvajati gradove niti zemlje! Ashabi su prije osvajanja Arabije, Persije, Iraka, Šama i Egipta naučili kako da osvajaju ljudska srca, pa ako mislimo se pozivati na Poslanika s.a.w.s., i ashabe onda ih i slijedimo u njihovim postupcima!

 
Forum » Islamske Teme » Korisna uputstva za sretan život » Nema vjere bez ljubavi a nema ljubavi bez selama
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2018
Free website builderuCoz