HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Četvrtak, 26-Apr-2018, 3:59 PM
  Traženje utočišta i zaštite kod Allaha dž.š. - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Islamske Teme » Akida » Traženje utočišta i zaštite kod Allaha dž.š.
Traženje utočišta i zaštite kod Allaha dž.š.
Mladi-MuslimanDatum: Subota, 31-Okt-2009, 10:50 PM | Poruke # 1
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
Priča Ukbe ibn Amir, radijallahu anhu: «Jednom prilikom išao sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi reče: 'O Ukbe, reci!' Ja sam upitao: 'Šta ću reći, Allahov Poslaniče?' On je šutio, a zatim mi je ponovo rekao: 'O Ukbe, reci!' Ja ga ponovo upitah: 'Šta ću reći, Allahov Poslaniče?' On je opet šutio, a ja sam Allaha molio da me iznova upita. Zatim mi se opet obrati i reče: 'O Ukbe, reci!' 'Šta ću reći, Allahov Poslaniče?', upitao sam.

On reče: 'Kul e'uzu bi rabbil-felek (Utječem se Gospodaru svitanja).' Ja sam suru proučio sve do kraja, a on mi opet reče: 'Reci.' 'Šta ću reći, Allahov Poslaniče?', upitao sam. On reče: 'Kul e'uzu bi rabbi-n-nas (Reci: Utječem se Gospodaru ljudi).' Ja sam je proučio sve do kraja, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Niko nije molio boljom dovom, niti je iko tražio bolju zaštitu.'''[1]

TRAŽENJE ZAŠTITE OD ALLAHOVE SRDŽBE

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ''Jedne noći ustala sam iz postelje i tražila Poslanika, pa sam u mesdžidu svojom rukom napipala vanjski dio njegovih stopala koja su bila uspravljena. Govorio je: 'Allahumme e'uzu biridake min sehatik, ve bi mu'afatike min 'ukubetik, ve e'uzu bike minke la uhsi senaen 'alejke, ente kema esnejte 'ala nefsik.'''

(Allahu moj, utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdžbe, Tvome oprostu od Tvoje kazne,utječem se Tebi od Tebe. Ja Ti nisam u stanju iskazati hvalu koju zaslužuješ, Ti si onakav kao što si sam Sebe pohvalio.)

TRAŽENJE ZAŠTITE OD ZABLUDE

Prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj učiti: ''Allahumme leke eslemtu, ve bike amentu, ve 'alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu. Allahumme inni e'uzu bi'izzetike la ilahe illa ente, en tudilleni, ente-l-hajju ellezi la jemutu, vel-džinnu vel-insu jemutun.''

(Allahu moj, Tebi se predajem i pokoravam, u Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam, Tebi se kajem, i uz Tvoju pomoć se borim. Allahu moj, utječem se Tvojoj moći – nema boga osim Tebe – da me u zabludi ostaviš. Ti si Živi koji ne umire, a džinni i ljudi umiru.)

TRAŽENJE ZAŠTITE OD SMUTNJI

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: ''Allahovog Poslanika su toliko pitali i zapitkivali da su u tome pretjerali. Tako se jednog dana Poslanik pope na minber i reče: 'O čemu god me upitate, ja ću vam kazati.' Ja sam gledao desno i lijevo, a svi su oborili svoje glave i plakali. Kad jedan čovjek, kojem su, kada bi se svaðao, govorili da mu je otac neko drugi, ustade i upita: 'Allahov Poslaniče, ko mi je otac?' On odgovori: 'Tvoj otac je Huzafe.' Zatim se javi Omer i reče: 'Zadovoljni smo da nam je Allah Gospodar i vjera islam i Muhammed poslanik. Allahu se utječemo od zla smutnji.' Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: 'Nikada nisam vidio i dobra i zla kao danas. Predočeni su mi i Džennet i Džehennem, tako da sam ih vidio bez ikakve zapreke.'''[2]

TRAŽENJE ZAŠTITE OD ISKUŠENJA ŽIVOTA I SMRTI

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio: «Allahumme inni e'uzu bike minel-'adžzi vel-keseli, vel-džubni vel-heremi, ve e'uzu bike min 'azabil-kabri ve e'uzu bike min fitnetil-mahja vel-memat.» (Buharija)

(Allahu moj, utječem Ti se od nemoći i lijenosti, od kukavičluka i starosti. Utječem Ti se od patnje u kaburu i utječem Ti se od iskušenja života i smrti.)

TRAŽENJE ZAŠTITE OD KABURSKE PATNJE

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ''Kod mene su ušle dvije starice, medinske židovkinje, i kazale mi da se stanovnici kaburova (umrli) kažnjavaju u svojim kaburovima. Ja sam im to porekla i nisam htjela da im povjerujem. One su izašle, a kod mene je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam mu rekla: 'Allahov Poslaniče, došle su mi dvije starice....' pa sam mu ispričala šta se desilo. On mi je na to rekao: 'Kazale su istinu. Oni uistinu doživljavaju patnju koju čuju sve životinje.' Nakon toga, nisam ga vidjela ni na jednom namazu a da nije tražio zaštitu od kaburske patnje.''[3]

TRAŽENJE ZAŠTITE OD BRIGE I ŽALOSTI

Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: «Allahov Poslanik je učio: 'Allahumme inni e'uzu bike minel-hemmi vel-huzni vel-'adžzi vel-keseli vel-buhli vel-džubni ve dal'id-dejni ve galebetir-ridžali.''' (Buharija)

(Allahu moj, utječem Ti se od brige i tuge, od nemoći i lijenosti, od škrtosti i kukavičluka, od tereta duga i da me ljudi nadvladaju.)

Neki od časnih prethodnika govorili su: «čije god srce obuzme briga za dugom, oduzet će mu dio pameti koji mu se nikada vratiti neće.»[4]

TRAŽENJE ZAŠTITE OD KAZNE U VATRI

Prenosi se od Zejda ibn Sabita da je jedne prilike putovao sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim ashabima i kada su prolazili pored nekih kaburova, Poslanik je upitao: 'Ko zna ko je ukopan u ovim kaburovima?' Jedan od ljudi reče: 'Znam ja.' 'Kada su umrli?', ponovo upita Poslanik. Ovaj odgovori: 'Umrli su kao idolopoklonici.' Poslanik na to reče: 'Uistinu se ovaj ummet iskušava u svojim kaburovima. Da jedni druge ne ukopavate, molio bih Allaha da vam podari da čujete kaburske patnje kao što ih ja čujem.' Zatim se prema nama okrenuo i rekao: 'Utječite se Allahu od kazne u Vatri.' Mi smo rekli: 'Utječemo se Allahu od kazne u Vatri.' On nam ponovo reče: 'Utječite se Allahu od kaburske patnje.' Mi smo rekli: 'Utječemo se Allahu od kaburske patnje.' Zatim nam reče: 'Utječite se Allahu od vidljivih i nevidljivih smutnji.' Mi rekosmo: 'Utječemo se Allahu i od vidljivih i nevidljivih smutnji.' I na kraju nam reče: 'Utječite se Allahu od smutnje Dedždžalove.' Mi smo rekli: 'Utječemo se Allahu od Dedždžalove smutnje.'''[5]

TRAŽENJE ZAŠTITE OD ISKUŠENJA IMETKA I SIROMAŠTVA

«Allahumme inni e'uzu bike minel-keseli vel-heremi vel-me'semi vel-magremi, ve min fitnetil-kabri ve min 'azabil-kabri, ve min fitnetin-nari ve 'azabin-nar, ve min šerri fitnetil-gina ve e'uzu bike min fitnetil-fakri, ve e'uzu bike min fitnetil-mesihid-dedždžal. Allahumma-gsil 'anni hatajaje bi mais-seldži vel-beredi, ve nekki kalbi minel-hataja kema nekkajtes-sevbel-ebjede mined-denesi, ve ba'id bejne hatajaje kema ba'adte bejnel-mešriki vel-magrib.» (Buharija)

(Allahu moj, utječem Ti se od lijenosti i starosti, od grijeha i duga, i od kaburskog iskušenja i patnje, od iskušenja i patnje u Vatri. Utječem Ti se od zla iskušenja bogatstva i od iskušenja siromaštva i od iskušenja Mesihi-Dedždžala. Allahu moj, očisti me od grijeha vodom snijega i leda, i očisti moje srce od grijeha kao što si očistio bijelu odjeću od prljavštine. Udalji me od mojih grijeha kao što si udaljio istok i zapad.)

TRAŽENJE ZAŠTITE OD ISKUŠENJA MESIHI-DEDŽDŽALA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: ''čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'U'zu billahi min 'azabil-kabri, u'zu billahi min fitnetil-mesihid-dedždžali, u'zu billahi min fitnetil-mahja vel-memati.''' (Muslim)

(Tražite kod Allaha zaštitu od kaburskih patnji, tražite kod Allaha zaštitu od iskušenja Mesihi-Dedždžala, tražite kod Allaha zaštitu od iskušenja života i smrti.)

TRAŽENJE ZAŠTITE OD KUKAVIčLUKA, ŠKRTOSTI I DUBOKE STAROSTI

Sa'd, radijallahu anhu, spominjao je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nareðivao traženje zaštite od pet stvari: «Allahumme inni e'uzu bike minel-buhli, ve e'uzu bike minel-džubni, ve e'uzu bike en uredde ila erzelil-'umuri, ve e'uzu bike min fitnetid-dunja ve e'uzu bike min 'azabil-kabr.» (Muslim)

(Allahu moj, utječem Ti se od škrtosti, utječem Ti se od kukavičluka, utječem Ti se od toga da duboku starost doživim, utječem Ti se od kušnje dunjalučke – tj. kušnje Mesihi-Dedždžala, i utječem Ti se od kaburske patnje.)

ŠTA ĆE KAZATI ONAJ KOME ŠEJTAN DONESE VESVESU O STVORITELJU

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ''Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Nekome od vas doðe šejtan i upita ga: Ko je stvorio ovo, ko je stvorio ovo, sve dok mu ne kaže: A ko je stvorio tvoga Gospodara? Ako mu to doðe u mislima, neka zatraži zaštitu od Allaha i neka s tim mislima završi.'''[6]

Traženje zaštite od zlih djela

Prenosi se od Ferve ibn Nevfela da je rekao: ''Upitao sam Aišu, radijallahu anha, o dovi koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio. Ona mi je odgovorila: 'Znao je učiti:

Allahumme inni e'uzu bike min šerri ma 'amiltu ve šerri ma lem e'amel.'''[7]

(Allahu moj, utječem Ti se od zla onoga što sam počinio i od zla onoga što nisam počinio.)

TRAŽENJE ZAŠTITE OD PADA S VISINE I OD RUŠEVINA

Kazuje Ebul-Jusr da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio:

«Allahumme inni e'uzu bike minet-tereddi vel-hedmi, vel-gareki vel-hariki, ve e'uzu bike en jetehabbetaniš-šejtanu 'indel-mevti, ve e'uzu bike en emute fi sebilike mudbira, ve e'uzu bike en emute lediga.» [8]

(Allahu moj, utječem Ti se od toga da padnem sa visine (litice) i od ruševine, utječem Ti se od davljenja u vodi i od požara, utječem Ti se od toga da me šejtan na samrti zavede, utječem Ti se da na Tvome putu poginem kao dezerter i utječem Ti se da umrem od (otrovnog) ujeda.)

TRAŽENJE ZAŠTITE OD BESKORISNOG ZNANJA, NEPONIZNA SRCA, NEZASIĆENE DUŠE I NEPRIMLJENE DOVE

Prenosi se od Zejda ibn Erkama da je rekao: ''Neću vam kazati osim ono što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio:

'Allahumme inni e'uzu bike minel-'adžzi, vel-keseli, vel-džubni, vel-buhli, vel-heremi ve 'azabil-kabr. Allahumme ati nefsi takvaha, ve zekkiha ente hajru men zekkaha, ente velijjuha ve mevlaha. Allahumme inni e'uzu bike min 'ilmin la jenfe'a, ve min kalbin la jahše'a, ve min nefsin la tešbe'a ve min da'vetin la justedžabu leha.'''[9]

(Allahu moj, utječem Ti se od nemoći, lijenosti, kukavičluka, škrtosti, duboke starosti i patnje kaburske. Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost i očisti je, jer Ti najbolje (od grijeha) čistiš. Ti si njen zaštitnik i Gospodar. Allahu moj, utječem Ti se od znanja od kojeg koristi nemam, i od srca koje nije ponizno, i od duše koja se zasititi ne može i od dove koja se ne uslišava.)

TRAŽENJE ZAŠTITE OD SIROMAŠTVA I NEPRAVDE

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio:

«Allahumme inni e'uzu bike minel-fakri vel-killeti vez-zilleti, ve e'uzu bike min en azlime ev uzleme.»[10]
(Allahu moj, utječem Ti se od siromaštva, oskudice i poniženja. Utječem Ti se da drugome nepravdu učinim ili da se meni učini.)

TRAŽENJE ZAŠTITE OD ZLA SLUHA, VIDA, JEZIKA, SRCA I SPOLNOG ORGANA

Prenosi se od Šekla ibn Humejda, radijallahu anhu, da je rekao: ''Jedne prilike rekao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: 'Allahov Poslaniče, pouči me nekoj dovi.' A on mi je rekao: Reci: 'Allahumme inni e'uzu bike min šerri sem'i ve min šerri besari ve min šerri lisani ve min šerri kalbi ve min šerri menijeti.'''[11]

(Allahu moj, utječem Ti se od zla moga vida, od zla moga sluha i jezika, i od zla moga srca i stidnog mjesta.)

[1] Nesaija (8/222), hasen hadis.

[2] Buharija, Fethul-bari (13/43).

[3] Buharija, Fethul-bari (11/174).

[4] Es-Sahihul-musned min ezkaril-jevmi vel-lejleti, Mustafa ibn El-Adevi Ahmed, str.131.

[5] Muslim (17/202).

[6] Buharija, Fethul-bari (6/336).

[7] Muslim.

[8] Nesaija (8/249) i Ebu Davud (14/368).

[9] Muslim (17/41).

[10] Ebu Davud (2/190). Bilježe ga takoðer i Ibn Madže (3842), Nesaija (8/230) i Ahmed (2/305, 325 i 354).

[11] Ebu Davud (2/1939).

 
Forum » Islamske Teme » Akida » Traženje utočišta i zaštite kod Allaha dž.š.
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2018
Free website builderuCoz