HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Četvrtak, 26-Apr-2018, 4:03 PM
  Od smrti pobjeći i vječnosti se domoći - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Islamske Teme » Dunjaluk i Ahiret » Od smrti pobjeći i vječnosti se domoći
Od smrti pobjeći i vječnosti se domoći
Mladi-MuslimanDatum: Subota, 31-Okt-2009, 11:24 PM | Poruke # 1
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
Smrt i rastanak duše od tijela, je fenomen koji je oduvijek zaokupljao ljudsku pažnju. Oni upućeni, Allahovi poslanici i njihovi sljedbenici, znali su, i u to bili čvrsto ubjeðeni, da smrt neće zaobići nijedno stvorenje, bez obzira gdje se ono nalazilo, koliko dugo živjelo ili koliko ono nastojalo da smrt izbjegne. Kaže Allah u prijevodu značenja: '' Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti ''. (El-Ankebut, 57), i u drugom ajetu, obraćajući se Svome najdražem poslaniku: '' Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti? ''. (El-Enbija, 34). Sa druge strane, oni koji su kroz historiju čovječanstva, svjesno i iz oholosti okretali glavu od upute, odbijajući da se pokore Allahu i da slijede Njegove poslanike, stalno su pokušavali da smrt izbjegnu u potpunosti, ili makar da je odgode, od njenog tačno odreðenog roka, žrtvujući pritom sve što su imali od truda, imetka, položaja, pa čak i vlastite porodice. Otud i poznate historijske legende i priče, koje ne manjkaju ni u jednom narodu ili civilizaciji, o pokušajima ljudi da postanu besmrtni.
Tako su srednjovjekovni alhemičari nastojali da doðu do takozvanog '' kamena mudrosti '' i naprave ''eliksir života'', koji bi onome ko ga popije obezbjedio besmrtnost, dok su bjelosvjetski šarlatani i pustolovi tražili izmišljeni ''izvor života'', u kojem bi samo jedno kupanje, kupaču osiguralo neograničen život. Kojekakvi nadri ljekari i magovi, spravljali su razne bućkuriše koji su garantirali pomlaðivanje i besmrtnost, pa ih nerijetko za velike sume zlata ili novca prodavali praznovjernim mušterijama meðu kojima je bilo čak i kraljeva. često su umjesto besmrtnosti, kakve li ironije, konzumenti ovakvih eliksira doživljavali trenutnu smrt trovanjem. Napisane su nebrojene knjige, a u novije vrijeme snimljeni i mnogi filmovi u kojima se uvijek nanovo obraðuje ova tematika. Sve to dakako nije zasnovano ni na kakvim realnostima niti činjenicama, i nije ništa drugo da plod rasplamsale ljudske mašte koja proizlazi iz silne želje za dugim životom ili besmrtnosti. Naravno, u svemu tome odreðenu ulogu igra i prokleti Iblis, koji ljude stalno potiče i nagovara da iznalaze načine bježanja od smrti, sa ciljem da se zaokupe sa onim što je potpuno nerealno i beskorisno, ostavljajući i zaboravljajući na taj način svrhu ljudskog bivstvovanja na zemlji, odnosno spoznaju i obožavanje Allaha Uzvišenog. Na kraju krajeva, zar Iblisovo obećanje vječnog života nije navelo i našeg praoca Adama a.s. da proba plodove njemu zabranjenog drveta, što je bio i razlog njegovog protjerivanja iz dženeta i spuštanja na zemlju? '' Ali šejtan mu poče bajati i govoriti: O Adame, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i moć koje neće nestati? ''. (Ta-ha, 120). Svakako, Adam a.s. se za svoj grijeh pokajao, svjestan da je u šejtanovu zamku upao: '' Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i na pravi put ga uputio ''. (Ta-ha, 122). Ono što je shvatio Adam a.s., nisu mnogi njegovi zalutali sinovi, koji još uvijek nastoje od smrti pobjeći, ali Allah je sigurno istinu rekao, i On će svoje obećanje bez sumnje ispuniti: '' Reci: Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i On će vas o onom što ste radili obavijestiti ''. (El-Džumu'a, 8).

ZABRINUT NE BUDI, KLONIRAJU SE ČAK I LJUDI!
Ova manija bježanja od smrti, nije prestala čak ni u savremenom dobu u kome živimo, iako svakim danom, daljnjim razvojem nauke, dokazi o nemogućnosti ove utopije su stalno jači i mnogobrojniji. Jako komplicirane ćelije od kojih su graðena živa bića, stare i propadaju, što postepeno uništava svaki živi organizam, i nema tog lijeka koji taj proces može zaustaviti. Razvijanjem tehnike kloniranja, opet su probuðene stare-nove, skoro luðačke želje za neograničenim životom, i ''konačno je omogućeno stvaranje života'', kako tvrde naučnici(čitaj neznalice), iz darvinističko-ateističkih krugova. Kloniranje ne donosi besmrtnost, jer klon od svoga donatora ako i naslijedi genetski materijal, neće naslijediti sjećanja i osjećaje, tako da će pod utjecajem druge okoline, sigurno izrasti u potpuno drugu osobu. Što se tiče teze, da je kloniranje stvaranje života, pa valjda je i prosječnom srednjoškolcu jasno, da je za kloniranje potrebna živa ćelija, a ne komad asfalta, tako da kloniranje prosto rečeno, nije ništa drugo do ''kopiranje'' već postojećeg života, kojeg omogućava sav genetski materijal jednog organizma, sadržan u samo jednoj živoj ćeliji tog istog organizma. I ovaj suvremeni pokušaj je naravno ostao bez uspjeha, tako da kloniranje ljudi, čovječanstvu nije donijelo nikakvu stvarnu korist, i ono je bez sumnje, vjerski, moralno, humano, a bogami i financijski, potpuno neopravdano i neprihvatljivo. Više je nego ironično, da će oni koji su od smrti na dunjaluku bježali na sve moguće načine, silno poželjeti smrt baš u trenutku kada postanu besmrtni, na ahiretu nakon Sudnjeg dana. Prenosi Ebu Sei'd El-Hudri r.a., da je Poslanik s.a.v.s. rekao: '' Smrt će biti dovedena u obliku crno-bijelog ovna, pa će stati na zid izmeðu dženeta i džehenema. Biće pozvani stanovnici oba boravišta, nakon čega će i jedni i drugi podići svoje vratove, pa će biti upitani: Znate li ko je ovo?; A oni će odgovoriti: Da, to je smrt. Nakon toga, smrt će biti povaljena i zaklana, i da Allah stanovnicima dženeta nije odredio vječni život u njemu, oni bi pomrli od radosti i sreće, a da Allah stanovnicima vatre nije odredio vječni život u njoj, pomrli bi od žalosti i tuge ''. (Tirmizi br.3156; Predaju, u nešto kraćoj verziji bilježe: Buhari, br.4730; Muslim, br.2849, i drugi). Nakon što uðu u vatru i osjete žestinu kazne i patnje, smrt će im biti najveća želja pa će dozivati: '' O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo! A On će reći: Vi ćete tu vječno ostati! ''. (Ez-Zuhruf, 77).

OD STAROSTI BJEŽI I TIJELO REŽI!
Ipak, pored iskonske želje da pobjedi smrt, čovjek je duboko u sebi svjestan njene neminovnosti i neizbježnosti, i potajno zna, da će ona, iako nepozvana, jednog dana zakucati na svačija vrata. Meðutim, ljudska duša, uz nesebičnu pomoć šejtana i njegovih pomagača, stalno pronalazi nove metode griješenja i odvoðenja ljudi u zabludu. Ako ne može pobijediti smrt, zašto ne pokušati pobijediti starost? Ovom idejom je u potpunosti zaokupljeno moderno društvo, a pogotovo svjetski moćnici i javne ličnosti. Ako nisu imali velikog uspjeha u borbi protiv smrti, ljudi su u borbi protiv starosti, barem one vanjske, imali odreðenih rezultata. Estetska hirurgija je postala najprofitabilnija grana medicine, tako da specijalizirane klinike isključivo za plastične operacije, niču u svim velikim gradovima. Zatezanje kože, peglanje bora, uklanjanje sala, smanjenje i ispravljanje nosa, promjena spola.., samo su neke od usluga koje se nude u ovim klinikama. U skorijoj prošlosti, usluge estetskih korekcija, zbog izrazito visokih cijena, sebi su mogli priuštiti samo vrlo bogati ljudi. Meðutim zbog rasta potražnje i ponude, cijene ovakvih operacija su sve niže, pa je i potencijalnih pacijenata sve više. Reklame ovakvih ponuda možemo naći u svim medijima, od Interneta do nisko tiražnih novina i lokalnih RTV postaja. Možda i nije daleko vrijeme kada će nam se ovakve usluge nuditi uz račune za telefon ili struju, uz mogućnost plaćanja na rate i uz specijalne sezonske popuste. Industrija površinske ljepote sve više uzima maha, a širenje ovog grijeha ne vidimo osim kao slijepu pokornost i odazivanje šejtanu, koji je obećao da će ljudima nareðivati mijenjanje Allahovih stvorenja, kako nam njegovo obećanje prenosi Uzvišeni u prijevodu značenja: '' ... i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati ''. (En-Nisa, 119). U mnogim hadisima Muhamed s.a.v.s. je prokleo žene koje čupaju obrve, i žene koje nastavljaju svoju kosu raznim umetcima, kao i one žene koje se tetoviraju, i one koje razmiču svoje zube turpijanjem radi ljepote, i sve to nazvao mijenjanjem Allahovih stvorenja. (Buhari,br.5943, Muslim, br.2125, od Abdullaha b. Mes'uda). Jedne prilike se Muavija b. Ebi Sufijan r.a. popeo na minber držeći u ruci pramen kose koja je služila kao umetak, pa se obratio prisutnim riječima: '' Stanovnici Medine, gdje je vaša ulema? čuo sam Allahovog poslanika s.a.v.s. da je ovo zabranio govoreći: Uistinu je Benu Israil uništen nakon što su njihove žene ovo počele koristiti ''. (Buhari, br.3468, Muslim, br.2127, od Humejda b. Abdurrahmana b. Aufa r.a). Zbog ovih i sličnih predaja, islamski učenjaci su spomenute postupke u hadisima svrstali u velike grijehe, a mi se pitamo šta je onda sa estetskim operacijama koje su, po veličini grijeha, sigurno mnogo gore od spomenutih djela? Allahov poslanik s.a.v.s. je prokleo i muškarce koji oponašaju žene, kao i žene koje oponašaju muškarce. (Buhari,br.5885, od Ibn Abbasa r.a.). Isto tako je prokleo i muškarce koji nose žensku, i žene koje nose mušku odjeću (Ahmed, 2/325, br.8292, od Ebu Hurejre r.a. Šejh Albani ga smatra vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihul-Džami', br.5095, i Gajetul-Meram, br.86), a mi se opet pitamo, šta je onda sa operacijom promjene spola? Poslanik s.a.v.s. nam pripovijeda i o pokvarenoj ženi iz Benu Israila koja je bila niska, pa je sebi napravila drvene noge kako bi izgledala viša, i na taj način obmanjivala i zavodila one koji su je gledali.(Muslim, br.2252, od Ebu Se'ida El-Hudrija). Danas za ovom staromodnom metodom nema potrebe, jer je omogućeno povećavanje ili smanjivanje visine, koja se postiže sa nizom kompliciranih operacija, uz lomljenje i nastavljanje kostiju, kako bi se za cijelih nekoliko centimetara dobilo ili izgubilo na visini! Ipak bitno je napomenuti da su islamski učenjaci dozvolili plastične operacije samo ako se radi o ispravljanju uroðenih anomalija, ili o povratku tijela u prvobitni izgled, nakon unakaženosti nakon nesreće.(Vidjeti: Džerahatut-tibbijje, str.122-123, od šejha Šenkitija). Zašto su ljudi spremni da se izlažu prilično riskantnim operacijama koje su potpuno bespotrebne, i uz to trpe veliku fizičku bol i patnju, kako bi se barem prividno pomladili ili uljepšali svoj izgled? Odgovor leži u njihovoj neupućenosti u vjeru, a samim tim i u nepoznavanje istinskih vrijednosti. Onaj ko vjeruje samo u ovaj prolazni svijet, za uživanje i uspjeh na njemu, spreman je učiniti sve, pa makar ga to stajalo bola i odreðenog rizika. Zbog toga smo ubjeðeni da su ovakve osobe gubitnici i na ovom i na onom svijetu, jer od smrti nisu pobjegli, a starost ih je, i pored svog uloženog truda i pretrpljenog bola, ipak stigla . Kaže Allah u prijevodu značenja: '' A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti... ''. (Ta-ha, 124).

ZA SMRT SE SPREMAJ, SA STAROSTI SE POMIRI, JER SAMO SE NA AHIRETU VJEČNO ŽIVI!
Dolazimo do pitanja koje nas u stvarnosti najviše interesira. Koliko će muslimani u današnjem vremenu ostati imuni na svjetski trend pomlaðivanja i zabranjenog uljepšavanja? Jedno je sigurno, a to je, da će iskreni, praktični vjernici biti vrlo daleko od svega spomenutog, i da će istinski mrziti mijenjanje Allahovih stvorenja, dok će oni zalutali, opčinjeni prividnim blještavilom zapadne kulture, slijediti svoje idole u svemu, pa i u ovoj pojavi. Od ove, kao i svake druge zablude, može nas spasiti samo slijeðenje naših zvijezda vodilja, čije će svjetlo blistati do sudnjega dana, kako kaže Poslanik s.a.v.s.: '' Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete pridržavali, nećete zalutati: Allahovu knjigu i moj sunnet. '' (Malik u Muvetta, br.1874, od Ebu Hurejre r.a. Ispravnim ga je ocijenio šejh Albani. Vidjeti: Sahihul-džamia, br.2937, i Es-Sahiha, br.1261 ). Allah ne gleda u naše imetke niti naš izgled, već gleda u naša srca i djela, (Muslim, br.2564, od Ebu Hurejre r.a.), a kod Allaha je od nas najugledniji onaj ko je najbogobojazniji. Allah je čovjeka stvorio u najljepšem obliku, i u stvarnosti nijedno Allahovo stvorenje nije ružno. Jednom je Poslanik s.a.v.s. skoro potrčao za čovjekom čija je odjeća prelazila članke pa mu je naredio: '' podigni svoju odjeću '', na što mu je čovjek, otkrivši svoja koljena, rekao: '' Allahov poslaniče, ja sam krivonog, i koljena mi se sudaraju prilikom hoda(imao je tkz. X noge) '', nakon čega mu se opet obrati Poslanik s.a.v.s. riječima: '' Digni svoju odjeću! Uistinu je svako Allahovo stvorenje lijepo ''. (Ahmed,4/390, br.19364, sa lancem prenosilaca koji odgovara kriterijima Buharije i Muslima. Vidjeti Es-Sahiha, br. 1441). Allah je lijep i voli lijepo, pa je pohvalno uljepšavati se, u granicama koje je odredio šerijat, a onaj čiji izgled možda i nije po ustaljenim standardima ljepote, neka zna da nas Allah na Sudnjem danu neće pitati o našim proporcijama niti o izgledu, već o našim djelima. Najljepše i najskladnije tijelo jednog dana će biti truhla lešina, a sa čovjekom će u kaburu biti samo njegova djela. Zbog toga, Allaha molimo da nas učvrsti na putu istine, i da budemo od onih za koje On kaže u prijevodu značenja: '' Onome ko učini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili ''. (En-Nahl, 97).

 
Forum » Islamske Teme » Dunjaluk i Ahiret » Od smrti pobjeći i vječnosti se domoći
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2018
Free website builderuCoz