HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Četvrtak, 24-Maj-2018, 3:04 PM
  Da li je Islam širen macem? - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Islamske Teme » Dokazi da je Allah jedan » Da li je Islam širen macem?
Da li je Islam širen macem?
Mladi-MuslimanDatum: Petak, 18-Sep-2009, 11:22 PM | Poruke # 1
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
U Ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Sva Zahvala Pripada Samo Allahu, Gospodaru Svih Svjetova. Neka je salavat i selam na zadnjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i na ashabe.

Onaj koga Allah uputi njemu nema zablude, a onaj koga Allah u zabludi ostavi, toga, uistinu, više ne može niko izvesti na Pravi Put.

Svjedočim da nema drugog boga koji se obožava osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

Rekao je Allah u Svojoj Plemenitoj Knjizi:
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ’Imran, 103)

O ljudi, bojte se Gospodar svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi. (En-Nisaa’, 1)

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio. (El-Ahzab, 70-71)

Uistinu su najbolje riječi – riječi Allah, swt, a najbolja uputa je uputa Muhammeda SAVS. Svaka uvedena stvar je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru! A potom:

Draga braćo, cijenjene sestre, želim vam svima mir i milost od Allaha, islamskim pozdravom ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUH!

Svakako da ćemo na mnogim mjestima viditi znake anti-Islamske kampanje. Neprijatelji Islama, šejtanovi prijatelji a Allahovi neprijatelji (a uistinu Allahova strana je pobjednička!!!), na sve načine pokušavaju da ocrne sliku Islama. Jadan li je posao kojim se bave!

I tako, kao sastavni dio toga, naći ćemo da neki kažu: „Islam je širen mačem“. O ovome se dosta pričalo i priča se, Allah najbolje zna, a čini mi se pričaće se još. Ovdje dajem prevod Dr Zakira Naika, da ga Allah sačuva, koji je odgovorio na to pitanje. Pitanje se nalazi u njegovoj knjizi: „Answers to non-Muslims’ common questions about Islam“ – odnosno „Odgovori na uobičajena pitanja nemuslimana o Islamu“. Knjigu na engleskom možete naći na web site-u IRF ili IslamHouse

4. DA LI JE ISLAM ŠIREN MAČEM?
Pitanje:
Kako se Islam može zvati religijom mira, kad je širen mačem?

Odgovor:
Jedna je od mnogih zamjerki među nemuslimanima da Islam danas ne bi imao milione pristalica, da se nije širio silom. Sljedeći razlozi će pokazati, da je istina daleko od toga, i da je to bila sila Istine, razloga i logike koja je bila odgovorna za brzo širenje Islama.

1. Islam znači mir.
Islam dolazi od riječi „selam“ što znači mir. Takođe znači pokoravanje Allahovoj, swt, volji. Prema tome Islam je religija mira, koja se postiže pokoravanjem volji Uzvišenog Tvorca, Allah, swt.

2. Nekad je sila potrebna da bi se mir održao.
Nije svaki čovjek naklonjen da održava mir i harmoniju. Ima mnogo tih, koji bi uništili taj mir, iz svojih (preobučenih) interesa. Ponekad je potrebno primjeniti silu da bi se mir održao. Baš iz ovog razloga imamo policajce koji koriste silu protiv kriminalaca i drugih antisocijalnih elemenata društva da bi se održao mir u jednoj državi. Islam je religija mira. Istovremeno, Islam budi njegove sljedbenike da se bore tamo gdje postoji ugnetavanje. Nekad to zahtjeva korišćenje sile. U Islamu, sila može biti korištena samo da se zna za mir i pravdu.

3. Mišljenje istoričara De Lacy O’Leary.
Najbolji odgovor na pogrešno shvatanje da je Islam širen silom dao je istoričar De Lacy O’Leary u knjizi „Islam at the cross road“ – „Islam na raskrsnici“, stranica 8:
„Istorija, međutim, nam objašanjava, da je je legenda o fanatičnim muslimanima koji jure svijetom i prisiljavaju pokorene narode da prime Islam, najapsurdniji mit koji su istoričari ikad zabilježili.“

4. Muslimani su vladali Španijom 800 godina.
Muslimani su vladali Španijom oko 800 godina. Muslimani u Španiji nikad nisu koristili silu da bi ljudi primali Islam. Kasnije su došli krstaši koji su istjerali Muslimane. I nije bio nijedan musliman koji je mogao javno da prouči ezan, poziv na molitvu.

5. 14 miliona Arapa su Koptski hrišćani.
Muslimani vladaju Arabijom već 1 400 godina. Samo par godina su vladali Britanci i Francuzi. Ipak, danas imamo 14 000 000 Arapa koji su Kopti. Da su muslimani koristili silu ne bi bio nijedan Arap, a da je hrišćanin.

6. Više od 80% nemuslimana u Indiji.
Muslimani su vladali Indijom oko 1000 godina. Da su htjeli, a imali su sredstva za to, preobratili bi svakog nemuslimana u muslimana. Danas je oko 80% Indije nemuslimansko stanovništvo. Svi ovi Indijci nemuslimani svjedoče da Islam nije širen silom.

7. Indonezija i Malezija.
Indonezija je zemlja sa najvećim brojem muslimana u svijetu. Većina Malezije su muslimani. Postavlja se pitanje: „Koja je to vojska išla u Indoneziju i Maleziju?“

8. Istočna obala Afrike.
Slično, Islam se nezamislivom brzinom širio i Istočnom obalom Afrike. Ponovo se postavlja pitanje, ako je Islam širen silom: „Koja je to muslimanska vojska išla u Istočnu Afriku?“

9. Thomas Carlyle.
Poznati istoričar, Thomas Carlyle, u njegovoj knjizi “Heroes and Hero worship” – „ Heroji i slavljenje heroja“ govori o pogrešnom shvatanju širenja Islam: „Da, mač, ali gdje ćete naći taj mač? Svaku novu ideju, na svom početku zastupa manjina. U glavi jednog čovjeka. I ona tu stanuje. Jedan jedini čovjek na svijetu vjeruje u nju, jedan čovjek protiv cijelog čovječanstva. Da on uzme mač, i da na taj način propagira, malo će to uraditi za njega. Moraš imati svoj mač! Sama ideja će se propagirati ako može.“

10. Nema prisile u vjeri.
Sa kojim mačem je Islam širen? I da ga muslimani posjeduju, ne bi ga smjeli koristi, jer Kur’an jasno kaže: „U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti – pravi put se jasno razlikuje od zablude!“ (Ku’ran, 2:256)

11. Mač intelekta
Mač intelekta. To je mač koji osvaja srca i umove ljudi. Kur’an kaže u suri En-Nahl – poglavlje 16 - ajet 125: „Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima ne najljepši način raspravljaj!“

12. Povećanje broja sljedbenika svjetskih religija od 1934 do 1984
Članak u Reader’s Digest ‘Almanac’, godina 1986, dao je statistike procentualnog porasta glavnih religija svijeta, u periodu od pola vijeka, 1934-1984. Ovaj članak se takođe pojavio u ‘The Plain Truth’ magazine. Na vrhu (tabele) je bio Islam koji se povećao za 235%, dok je hrišćanstvo samo za 47%. Postavlja se pitanje: Koji se to rat vodio u XX vijeku koji je preveo ovoliko ljudi u Islam?

13. Islam je najbrže rasteća religija u Americi i Evropi
Danas je najbrže rasteća religija u Americi Islam. Najbrže rasteća religija u Evropi je Islam. Koji to mač prisisljava ljude na Zapadu da primaju Islam u ovolikom broju?

14. Dr Joseph Adam Pearson.
Dr Joseph Adam Pearson pravo kaže: „ Ljudi koji se brinu da će jednog dana Arapi posjedovati nuklearno oružje, ne uspjevaju da primjete da je Islamska bomba već bačena, onog dana kad je rođen Muhammed SAVS.“

Ovdje se članak završava. Ukratko ću cam reći nešto o Zakiru Naiku, da ga Allah čuva, a nešto više možete naći na IRF. Završio je studije medicine zatim se počeo baviti da’vom. Za njega kažu da je „Deedat plus“. Održao je nekoliko hiljada debata i javnih predavanja. Veoma uspješno je ulazio u najrazličitije debate sa nemuslimanima, o čemu svjedoče video zapisi. Neka Allah čuva Zakira Naika i neka je Allahova milosta na šejha Ahmeda Deedata.

Ono što je dobro, to je od Allaha, što je greška, to je od mene.

Ako sam učinio neku grešku, halalite mi, i ukažite na nju.

Draga braćo i cijenje sestre, želim vam ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUH!

I sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! I neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i na ashabe.

 
Forum » Islamske Teme » Dokazi da je Allah jedan » Da li je Islam širen macem?
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2018
Free website builderuCoz