HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Petak, 22-Jun-2018, 9:29 PM
  Aisa bint ebi Bekr es-sidik r.a. - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Islamske Teme » Islamski Velikani » Aisa bint ebi Bekr es-sidik r.a.
Aisa bint ebi Bekr es-sidik r.a.
Mladi-MuslimanDatum: Ponedeljak, 21-Sep-2009, 0:14 AM | Poruke # 1
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
"Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su - kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhadžira; prijateljima svojim možete oporukom nešto da ostavite. To u Knjizi piše." (Prijevod značenja - El-Ahzab, 6.)

Puno ime joj je Aiša bint Abdullah (ime Ebu Bekra, r.a.) b. Osman b. Amir b. Amr b. K'ab b. S'ad b. Tejjim b. Murre. Ona je iz plemena Kurejš, jedna je od Majki vjernika, ona je najučenija žena ovoga Ummeta...

Njena majka je bila Ummu Ruman bint Amir bin 'Uvejmir bin Abduššems, bin 'Uttab bin Uzejne el Kinanijje. Ummu Ruman je jedna od četiri supruge halife Allahova Poslanika, s.a.v.s., Ebu Bekra, r.a. Pored Aiše ona mu je rodila i sina Abdurrahmana. Abdurrahman nije odmah primio Islam, te se s mušricima borio protiv muslimana na Bedru i Uhudu. Islam je primio za vrijeme Hudejbije. Sa muslimanima je učestovao u bici na Jemami protiv lažnog poslanika Musejleme Lašca. Sa Aišom je bio u "Bici kod deve". Umro je 53 god. po H.

Udaja za Poslanika ...

Nakon smrti Hatidže, r.a., Poslanik, s.a.v.s., se neko vrijeme nije oženio s drugom ženom. Slučaj njegove ženidbe sa Aišom, r.a., spomenut ćemo ukratko. Havle bint Hakim je došla, jedne prilike, do Poslanika, s.a.v.s., i upitala ga: "Zašto se ne oženiš, o Allahov Poslaniče?" "A koga?" - upita je on.

-"Dali bi se želio oženiti s djevojkom ili udavanom ženom?"

-"Na koga misliš od djevojaka, a na koga misliš od udavanih žena?"

- "Mislim na djevojku, kćerku tebi najdražeg Allahovog stvorenja (misli se na kćerku Ebu Bekra, r.a., p.p.) ili na udavanu ženu Sevdu bint Za'meh. I jedna i druga su povjerovale u tebe i slijede te u vjeri.

-"Otiđi do njih i spomeni im mene"

Havla je tako i uradila. Nakon nekog vremena Poslanik, s.a.v.s., vjenčao je i Aišu i Sevdu u isto vrijeme. Potom je sa Sevdom živio tri godine, a Aiši je prišao u ševvalu poslije bitke na Bedru.

U vezi s Poslanikovom ženidbom s Aišom, r.a., prenosi se i hadis u kome stoji da joj je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Vidio sam te u snovima tri puta. Donio te melek, a ti si bila zamotana u svilu. Melek mi reče: "Ovo je tvoja supruga!" Ja ti otkrih lice, kada vidjeh tebe!. Ja rekoh: “Ako je ovo od Allaha ja prihvatam."

Poslaniku najdraža osoba

Amr bin As je upitao, jedne prilike, Poslanika, s.a.v.s.: "Ko ti je najdraži od ljudi, o Allahov Poslaniče?" "Aiša," - on reče. "A od muškaraca?" "Njen otac," - odgovori Poslanik, s.a.v.s.

Poslanik, a.s., volio je samo ono što je lijepo i dobro u svakom pogledu. U ovom hadisu on je nedvosmisleno rekao da mu je najdraži od ljudi najbolji od njegovog Ummeta Ebu Bekr, r.a., a od žena iz njegovog Ummeta je majka vjernika Aiša, r.a.

Poslanikova ljubav prema Aiši bila je poznata u to vrijeme, što se vidi iz brojnih primjera i slučajeva. A u njima se jasno vidi da je Poslanik nju volio više od ostalih supruga. U hadisima se također navodi da je Džibril preko Poslanika poselamio Aišu, r.a., a ona mu je uzvratila na selam.

Deset Aišinih, r.a., odlika nad ostalim ženama

Od nje, r.a., se prenosi da je rekla ostalim Poslanikovim, a.s., suprugama: "Odlikovana sam nad vama sa deset stvari i ne hvališem se time! Bila sam mu najdraža žena, moj otac mu je bio najdraži od ljudi, sa mnom se jedinom oženio kao djevicom, vjenčao me je kada mi je bilo sedam, a oženio me kada mi je bilo devet godina. Moje opravdanje ('uzr) je objavljeno s neba, Poslanik, a.s., je pitao svoje supruge i tražio izuna (dozvolu) riječima: "Meni je postalo teško da se mijenjam kod vas. Dozvolite mi da boravim kod neke od vas!" Ummu Seleme mu reče: "Znamo šta želiš. Želiš da boraviš kod Aiše, dozvoljavamo ti!" Posljednje što je imao na dunjaluku, bilo je od mene, donesen mu je misvak pa mi je rekao: "Umekšaj mi ga, o Aiša!", pa sam ga umekšala. Umro je na mome krilu i ukopan je u mojoj kući."

Iz svoje ljubavi Poslanik, a.s., bi, kada bi pred njega bilo doneseno neko meso, prvo nju ponudio, pa kada bi ona jela, on bi jeo s mjesta na kojem su ostali tragovi njenih zubi (odakle je ona jela) i pio bi s mjesta gdje je ona svoje usne stavljala kada bi pila. Mislim da je rijetka ovakva briga i pažnja, ljubav i osjećaji danjašnjih muslimana muževa naspram osjećaja i želja njihovih supruga!

Slučaj potvore

Poslanik, s.a.v.s., kada bi krenuo negdje na put, kockom bi izvlačio koja od žena će ga pratiti na tom putu. Pete godine poslije Hidžre, bio je pohod na Beni Mustalik. Na tom pohodu Poslanika, a.s., je pratila Aiša, r.a., kojoj je tada bilo 12 godina. U jednom trenu Aiša, r.a., je morala da se udalji od kolone radi lične potrebe. Kada se vratila, vidjela je da su svi otišli i niko nije primijetio da je ona ostala. A devu koja je nosila Aišu, r.a., oni su poveli misleći da je ona u njoj. (Na toj devi je bila nosiljka i kako je ona bila lahka, ni na hodu deve se nije primijetilo da je nema) Ona je ostala na tom mjestu nadajući se da će kolona uvidjeti da je nema, te da će se vratiti po nju. U međuvremenu je zaspala. U to je naišao Safvan bin Muattal es-Sulemi i kada je poznao, odmah ju je na svojoj devi povezao ka vojsci i koloni. Ovaj slučaj njenog izostajanja i gubljenja iza ostalih muslimana, bio je povod da je Abdullah bin Ubejj bin Ebi Selul izmislio potvoru na Majku vjernika kako je učinila blud. Naime, ovaj čovjek je bio vođa munafika i neprijatelj Allaha i Njegovog Poslanika, a Poslaniku je najviše zavidio zbog uticaja u društvu, jer se nadao da će on biti kralj i uglednik Arapa Medine. U tome da potvori Aišu, r.a., je vidio priliku da oslabi Poslanika, a.s., i njegove iskrene ashabe, te da ubaci klicu sumnje među muslimanske mase.

Ova potvora se brzo raširila u Medini. U prvo vrijeme Aiša i nije znala za nju. Međutim, ova laž je bila doprla do skoro svih... Aiša, r.a., je danju-noću plakala i upućivala dove Allahu Uzvišenom.

Sama situacija potrajala je oko mjesec dana. Objava nije nikako silazila. Aiša, r.a., je stalno učila ajet iz Kur'ana: "- i ja se neću jadati, od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što vi iznosite." (Prijevod značenja - Jusuf, 18.) Vjerničke grudi je pogađala tuga i bol, a sve zbog laži i dezinformacije onih koji muslimanima ne žele dobro. Tek nakon mjesec dana Uzvišeni Allah je objavio 11 ajet sure "Nur-Svjetlost", u kojem nedvosmisleno kaže da je Aiša nevina i da je potvora i laž smišljeno djelo munafika. "Među vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih biće kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio, čeka patnja velika. (Prijevod značenja - En-Nur, 11.) U ovom događaju imamo još jednu potvrdu istinitosti poslanstva Poslanika, neka je Allahov mir i spas na njega. Jer, da je on lažac, i da je on izmišljao Kur'an, kako ga opisuju neprijatelji Islama i muslimana, on je mogao odmah da izmisli riječi kojima bi opravdao i otklonio svaku sumnju od svoje najdraže supruge. Nezamislivo je da on govori bilo šta osim ono što mu Allah objavljuje!

Aiša, r.a., je bila izuzetno mnogo ljubomorna. A najljubomornija je bila na Hatidžu, r.a., koju je Poslanik često spominjao.

Najučenija žena Ummeta

Za Aišu, r.a., se kaže da je "muftija žena", jer ona je Kur'an učila pred Poslanikom, neka je Allahov mir i spas na njega. Poznavanje halala i harama također. Pjesništvo, rodoslovlje i historiju Arapa i drugih je učila od oca Ebu Bekra, r.a., koji je bio od najučenijih ljudi i prije primanja Islama, kao i od drugih. A dobro je poznavala i medicinu jer kada su Poslaniku, s.a.v.s., dolazile brojne delegacije, one su sa sobom imale i liječnike, pa bi Aiša, r.a., slušala njih i od njih učila, također je medicinu učila i od ljudi koji su je u to doba poznavali, kao i od samog Poslanika, neka je Allahov mir i spas na njega. On je ljudima govorio neke recepte i savjete za zdravlje. Vidimo je dakle kao svestrano obrazovanu ličnost. Njeno obrazovanje je počelo veoma rano i bilo je konstantno. Njeno poznavanje vjere i vjerskih propisa nema pramca, jer je često bila s Poslanikom, a.s. Ali ona je shvatila da prava muslimanka mora stalno učiti i ona je sve svoje vrijeme, pored osnovnih obaveza žene, posvetila izučavanju, kao što vidimo, raznih znanosti. Njen doprinos hadisu i hadiskoj znanost je nemjerljiv. Ona prenosi brojne hadise u kojima nam se pojašnjavaju brojna pitanja iz Poslanikovog, s.a.v.s., intimnog života sa svojom porodicom…

Aiša, r.a., je jedna od osoba koja se rodila u Islamu. Mlađa je od Poslanikove kćerke Fatime dvije godine. Za svoje roditelje je rekla: "Ne pamtim svoje roditelje osim kao muslimane".

Aiša prenosi oko 2210 hadisa. Od toga na 174 hadisa su se složili Buharija i Muslim (tj. oba prenose ove hadise), Buharija posebno prenosi 54 hadisa, a 69 ih posebno prenosi Muslim. Bila je veoma plemenita i hrabra žena. Bila je daija među muslimanima. Kada bi se ashabi u nečemu razišli, išli bi do Aiše, r.a., i kod nje bi nalazili jasan odgovor. Umrla je 27. noći mjeseca ramazana 57. god. poslije Hidžre, nakon obavljenog vitr-namaza. Kada je preselila na Ahiret bilo joj je 63. god. i nekoliko mjeseci. (Sa isto toliko godina su preselili i Poslanik, a.s., i Ebu Bekr, r.a.!!) Naredila je da je istu noć ukopaju. Ukopana je u mezaristanu Beki'i. Dženazu joj je klanjao Ebu Hurejre, r.a.

Neko od selefa je rekao za Aišu, r.a.: "Nju ne voli osim onaj kome je ona majka!" tj. nju vole samo vjernici, a mrze je samo nevjernici.

Za nju je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Zar nisi zadovoljna da mi budeš supruga na dunjaluku i Ahiretu?" "Da, tako mi Allaha!", - ona je odgovorila

 
Forum » Islamske Teme » Islamski Velikani » Aisa bint ebi Bekr es-sidik r.a.
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2018
Free website builderuCoz