HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Utorak, 22-Maj-2018, 3:16 AM
  Zlatni savjeti za uspješan i sretan brak - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Brak u Islamu » Islam i Porodica » Zlatni savjeti za uspješan i sretan brak
Zlatni savjeti za uspješan i sretan brak
Mladi-MuslimanDatum: Ponedeljak, 21-Sep-2009, 0:22 AM | Poruke # 1
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
Od postanka čovjeka pa sve do danas ljudi tragaju za srećom. Ljudi traže sreću na raznim mjestima, na razne načine, zbog nje su spremni na samoodricanje, ulaganje truda, imetka, samo da bi bili sretni. Mnogo je ljudi koji traže sreću u braku, maštaju o sretnom i usklađenom braku. Maštaju kako će njihov brak biti brak prepun sreće, zadovoljstva, harmonije, sklada, poštovanja, potpomaganja na putu istine. Veoma često se desi da se ljudi kaju zbog sklapanja braka. Mnogi se razočaraju kada se sretnu sa stvarnošću. Kada pogledamo u ljude oko nas vidjet ćemo da je mnogo ljudi koji imaju problema sa supružnikom. To je zasigurno dovoljan razlog da se govori o ovoj veoma bitnoj temi.

Ako se na to pridoda činjenica da čovjek mnogo vremena provodi u kući, i ako nema usklađen bračni život, to biva razlogom da čovjek prezire povratak kući koja bi trebala da bude njegova oaza mira, mjesto gdje će se odmoriti od dnevnih obaveza, mjesto gdje će se skloniti od iskušenja koja su prisutna na svakom koraku, te je to razlog više da se govori o ovoj temi....

Također od razloga koji su me ponukali da napišem nekoliko riječi na ovu temu jeste velika uloga porodice u ispravnom funkcioniranju jednog društva. Ako porodica bude funkcionirala kako treba, za očekivati je dobre i kvalitetne plodove te bitne ćelije društva. Najveći plod koji se može očekivati od ispravnog funkcioniranja porodice su dobro odgojena djeca koji će sutra biti nosioci ovog društva. Cijeli život na njima će se primjećivati tragovi kućnog odgoja, u pozitivnom ili negativnom smislu.

Dobro odgojena djeca ne samo da koriste sebi i svojoj porodici već plodove njihove dobrote osjeća cijelo društvo. Loše odgojena djeca ne da su problemi samo njihovim roditeljima već su to problemi cijelom društvu. Za obje skupine postoji toliko mnogo primjera da ih ne treba spominjati. Razuman insan neće sumnjati nijednog momenta da je najveći izvor bračnih problema udaljenost supružnika od praktičnog provođenja principa Islama u svakodnevnom životu, načela koja je propisao Mudri Zakonodavac.

Često ćemo naći ljude koji svojom vanjštinom pokazuju da prakticiraju vjeru u svakodnevnom životu, ali kada se sklonu od očiju javnosti i uđu u kuće žive drugim načinom od onog kako ih poznaju prijatelji i kolege. Najbolji svjedoci spomenutog su supruge tih osoba i njihove porodice. Interesantno je da kao takve osobe, koje vanjštinom pokazuju pridržavanje za načela vjere, nisu čuli za riječi Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem: «Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim porodicama.» (Hadis je zabilježio imam Et-Tirmizi od Aiše r.a., a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani)

Mnogo je ljudi koji su prakticiranje vjere sveli na nekoliko propisa zaboravljajući da je Islam nešto mnogo opširnije. Islam je cjelokupan sistem življenja. Božiji Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je imao devet supruga-devet kamera- koje su neprestano snimale njegovo ponašanje. Pa kada bi opisivale njegov svakodnevni život, govorile bi. «Poslanikov ahlak, moral, bio je Kuran.» Zamislite da mi dopustimo našim suprugama, u dosta slučajeva to je samo jedna, da govori o našem moralu, edebu, ponašanju, ibadetu, ophođenju sa porodicom, čuli bi ono što nam nikada nije palo na um. Koliko puta nam se desi da doživimo na ulici ili u društvu uvredu pa to halalimo pokazujući naše pridržavanje za vjeru, naš sabur, ahlak i moral. Da istu takvu uvredu ili mnogo manju doživimo od naše supruge sigurno joj ne bi halalili tako lahko i jednostavno.

Da li je osoba koju si sreo slučajno na ulici ili neki brat kojeg vidiš jednom mjesečno preči da mu halališ od tvoje supruge?! Da li je on učinio više dobra prema tebi od tvoje supruge pa da je time to zaslužio?! Da li on brine o tobi kada si bolestan, da li se suosjeća s tobom u tvojim problemima?! Minimalno se može kazati da su oboje muslimani i da zaslužuju halal i lijepo ophođenje prema njima, a maksimalno da ja supruga mnogo preča halala i lijepog ophođenja zbog njenih zasluga. To je potvrda spomenutog, da smo mi sveli prakticiranje vjere u nekoliko ibadeta a zapostavili mnogo toga.

Tu se ogleda razlika između Islama kojeg je prakticirao Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, i Islama kojeg mi prakticiramo. Prije nego počnemo sa spominjanjem konkretnih načina treba spomenuti nekoliko činjenica kako bi ove načine i savjete ispravno shvatili. Kako god se sada obraćamo muškarcima i kritikujemo njihov odnos naspram supruga, u narednim tekstovima govorit ćemo i o stanju supruga naspram muževa i načinima kako supruga može da zadobije ljubav muža. Također, treba da znamo da je većina načina i savjeta uzeta iz životopisa Božijeg Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, a njegova uputa je najbolja uputa. Ovo spominjem kako ne bi pomislili da dajemo jednoj strani veća prava od onoga što mu Islam daje. I na kraju uvoda, savjeti koje spomenemo su mrtvo slovo na papiru, stvari koje smo mi dosta puta čuli, neće biti plodonosni osim ako ih jedan po jedan pokušamo sprovesti u svakodnevnom životu. Nakon toga možemo očekivati bračnu sreću, harmoniju, poštovanje, uzajamnu ljubav i povjerenje.

Prvi način postizanja ljubavi supruge:

Dozivanje supruge najljepšim imenom Razuman čovjek dobro zna kako na insana djeluje-u pozitivnom smislu-kada ga neko doziva najljepšim imenom. Svi mi volimo da nas drugi dozivaju najljepšim imenom, da nas persiraju, da nam se obraćaju sa «gospodine» ili da nas dozivaju po našem prezimenu. Iz spomenutog se ne izdvajaju supružnici, čak su oni najpreči da se dozivaju najljepšim imenima. Zato muž ako želi da pridobije ljubav supruge neka oproba ovaj način, neka suprugu doziva najljepšim imenom ili nadimkom kojeg ona voli. Pogledamo li u život Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je koristio ovu metodu u ophođenju sa svojim suprugama, u ophođenju sa ashabima, u cilju da pridobije njihovu ljubav dozivao ih je najljepšim imenima. U vjerodostojnim predajama se prenosi da je dozivao Aišu r.a. «ja Aiš»' ili «ja humejra» (o crvenkastobijela).

Pa čak, kada se obraćao nevjernicima, koji su došli i tražili da ostavi ono na čemu je, nije zapostavljao ovu metodu: «Jesi li završio o Ebu Velide», govorio je Poslanik Ukbi ibn Er-Rabiji. Vidimo da spomenuti način nije neko mudro slovo, ali je sigurno da ostavlja velikog traga na osobu s kojim komuniciramo. Mi kao da znamo koliki trag na čovjeka ostavlja kojim imenom ga dozivamo, pa to i koristimo, samo je problematicno sto ti cinimo u negativnom smislu, pa dozivamo naše supruge pogrdnim imenima i nadimcima koje one ne vole. Tako, nažalost, imamo priliku čuti neke supruge kako se žale: «Kada smo se tek uzeli, moj muž me dozivao imenima sitnih životinja; maco, ptičico, vrapčiću, tepao mi je, a kako je vrijeme prolazilo počeo je da me doziva imenima krupniji životinja...» Kako čovjek da traži od supruge da ga voli a tako se ponaša naspram nje?

Drugi način pridobivanja ljubavi supruge;

Ljubaznošću i međusobnom šalom Koliko je ljudi koji ne znaju šta je ljubaznost ili šala u svakodnevnom ophođenju sa suprugom. Ljudi misle da su obavezni samo da obezbijede materijalne potrepštine porodice, stvari neophodne za egzistenciju, zaboravljajući pri tome na duhovnu stranu bračnog života. Stranu, koja je možda i bitnija u održavanju ispravnog kursa kretanja bračnoga broda. Pogledamo li u život Božijeg Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, koji se u mnogo čemu razlikuje od našeg, vidjet ćemo da je ljubaznosti i međusobnoj šali pridavao veliku pažnju.

On, koji je bio predsjednik države, glavni vojskovođa, glavni kadija, otac, suprug, nalazio bi vrjemena da se našali sa svojom porodicom. Prenosi se od Aiše r.a. da su jedne prilike bili sa Poslanikom, salallahu alejhi ve sellem, na putovanju pa su se utrkivali Poslanik-Onaj kojeg je Allah poslao kao milost svjetovima- salallahu alejhi ve sellem, i Aiša r.a., pa je Aiša r.a. pobijedila Poslanika, salallahu alejhi ve sellem. Kada se Aiša r.a. udebljala-kako ona za sebe kaže- pozvao ju je Poslanik da se opet utrkuju, pa je Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, pobijedio Aišu r.a. a zatim joj se obratio riječima: «Ovo ti je za onu tvoju pobjedu.» (Hadis je zabilježio Ebu Davud, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Gdje smo mi od ovog sunneta? Koliko je nas našlo vremena da se utrkuje sa svojom suprugom, želeći time pridobivanje njene ljubavi i pažnje? Dragi brate, slobodno daj malo oduška sebi u ophođenju sa suprugom. Kuća nije kasarna pa da mora sve da bude strogo ozbiljno i pod konac. Našali se malo sa suprugom pa ćeš vidjeti da će to povećati ljubav među vama i učvrstiti vaše bračne veze.

Treći način pridobivanja ljubavi supruge; Korištenje metode ''Poklon iznenađenje'' Općepoznato je da poklon ili hedija ostavlja velikog traga na učvršćivanje veza među ljudima, a naročito ako se radi o poklonu koji dolazi od supružnika. Poklanjanje poklona supruzi nije uvjetovano velikom vrijednošću jer svrha poklona je da se pokaže supruzi da nije zaboravljena od strane muža, da on misli na nju, da se trudi da ispuni njene želje, i da dokaže na taj način svoju pažnju prema njoj.

Ako bi čovjek kupio supruzi nešto što ona voli, bez da to ona prethodno traži-inšaAllahi-neminovno će taj čin voditi ka pridobivanju ljubavi supruge, voditi ka tome da supruga shvati da njen muž misli na nju, da razmišlja o njenim željama, što će onda i nju potaknuti da na to uzvrati pokornošću, poštovanjem, a sve to vodi ka obostranom povećanju ljubavi među supružnicima, što i jest postizanje željenih ciljeva. Zar nije kazao Allahov Poslanik,salallahu alejhi ve sellem: «Međusobno razmjenjujte poklone kako bi se zavoljeli.»

U prošlom broju smo spomenuli tri načina kako čovjek da pridobije ljubav supruge. Ljubav koja je veoma bitan faktor u ispravnom funkcioniranju bračne zajednice. Treba napomenuti, prije nego počnemo sa spominjanjem ostalih načina, da su ovi savjeti samo mrtvo slovo na papiru i neće djelovati plodonosno osim ako se jedan po jedan ne sprovede u svakodnevnom životu. Tek tada se može očekivati da bračni brod porodice počne da plovi u pravom smjeru. U prošlom broju smo spomenuli tri načina kako pridobiti ljubav supruge. Prvi: Dozivanje supruge najljepšim imenom, drugi: ljubaznost i međusobno šaljenje, treći: korištenje metode poklon iznenađenja.

Četvrti način pridobivanja ljubavi supruge: Da čovjek ispravno shvati ljubomoru supruge. Muškarci bi trebali da znaju da ljubomora žena nije kao ljubomora muškaraca. Ona je mnogo veće i teža za kontroliranje od ljubomore muškaraca. Ako se na to pridoda slabost žene kao bića, onda problem dobiva nove i veće dimenzije. Žene dosta puta -naročito Bosanke- bivaju ljubomorne na stvari koje su u osnovi dozvoljene i za žene drugog podneblja obične i normalne. Nerijetko se dešava da žene u takvim situacijama gube kontrolu nad sobom, i ponašaju se suprotno onome što se od njih očekuje.....

Pronicljiv i pametan muž bi trebao da prepozna te momente i da uvaži greške koje su nastale u tom momentu, kada se kod žene probudila ljubomora i prouzrokovala nešto što kvari harmoniju u braku. Čovjek ne smije da zaboravi da je to urađeno iz velike ljubavi prema njemu. Najbolji primjer za spomenuto je Allahov miljenik, Muhammed, salallahu alejhi ve sellem, u njegovom ophođenju sa svojim suprugama.
Kada je jedne prilike bio sa ashabima kod jedne od njegovih supruga druga supruga Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, je poslala zdjelu sa hranom. Kada je to vidjela supruga u čijoj kući je bio, uzela je zdjelu i razbila je od zemlju sa onim što je bilo u njoj. Božiji Poslanik-najbolji pedagog, najbolji učitelj, salallahu alejhi ve sellem- sastavio je razbijenu zdjelu i pokupio hanu! Zatim je rekao ashabima: «Probudila se ljubomora vaše majke, jedite.» (Hadis je zabilježio imam Et-Tirmizi br.3567,od Enesa r.a., a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani)

Osoba koja je Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, odabrala za uzora u svakodnevnom životu nebi trebala, kada mu se desi nešto slično, postupiti suprotno onome čemu nas je podučio najbolji pedagog. Neka svako sebi postavi pitanje kako bi reagovao kada bi njegova supruga pred njim i njegovim gostima razbila tanjir sa hranom? Na osnovu odgovora može znati koliko je istinski prihvatio Allahovog poslanika kao uzora u svakodnevnom životu. Ako bi čovjek uvažio greške supruge koje nastanu kao plod buđenja ljubomore, onda to će rezultirati povećanjem ljubavi među supružnicima i na taj način će postići željeni cilj.

Peti način pridobivanja ljubavi supruge: Da čovjek bude spreman da prizna svoju grešku i da ne smatra da je on uvijek u pravu.

Naša plemenita vjera, jedina priznata kod Uzvišenog, uči nas da budemo pravedni u svim situacijama. Zabranjuje nam nepravdu bez razlike kome se ona činila. Ako nas vjera podstiče da budemo pravedni prema nevjernicima, da budemo pravedni prema suprugama, životnim drugovima, mnogo je preče.Rekao je Uzvišeni Allah: «O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite! (Trpeza, 8).

Čovjek musliman, sljedbenik Allahovog miljenika, treba da bude spreman da ukoliko se desi neki problem u porodici kojeg je on uzrokovao, da pogleda istini u oči i prizna svoju krivici, da se potrudi da ne ponavlja ono što uzrokuje bračne nesuglasice. Da bude spreman tražiti halala od supruge, kao što bi bio spreman da ga traži od bilo koje druge osobe kojoj je nepravdu učinio. Sigurno nije lahko da čovjek toliko savlada šejtana i da zatraži halal od svoje supruge ako je bio nepravedan prema njoj. Ali ako je insan bio tolika «baraba» da uvrijedi suprugu, onu koja mu toliko koristi, onda treba da prohtjeve duše stavi pod nogu, i da zatraži halala od supruge.

Musliman nebi trebao da to ostavi smatrajući to poniženjem-papučarstvom-već treba da zna da to radi poštujući principe i načela ove uzvišene vjere, da to radi tražeći zadovoljstvo Onoga koji kada je zadovoljan svojom robom učini da i drugi budu zadovoljni njime. To će povećati tvoj ugled kod tvoje supruge, neće ga smanjiti kako to mnogi misle, a ujedno će biti podstrek i njoj da sutra kada pogriješi bude spremna da postupi na isti način, jer ima živi primjer u svome voljenom mužu.To će povećati njenu ljubav prema tebi jer ljudi su stvoreni takvi da vole one koji su pravedni, pa makar pravedno postupanje ne bilo njima u korist. Problem je kod velikog broja muškaraca što misle da su oni uvijek u pravu-samo još što ne kažu da su nepogrešivi-a žena kao robinja, ona je uvijek u krivu!!! Je li to ona pravednost kojoj nas uči ova plemenita vjera?

Kaže Allah dž.š.: «O vjernici,budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali, - pa, Allah zaista zna ono što radite. (En-Nisa, 135)

Šesti način pridobivanja ljubavi supruge: Spremnost muža da prihvati određene nedostatke i mahane kod supruge.

Čovjek kroz dugi život sa suprugom i mnoge probleme kroz koje prolaze upozna dosta toga o supruzi. Neminovno je da otkrije kod supruge neke mahane i slabosti. U isto vrijeme ne smije da zaboravi da ta ista supruga, koja ima neke mahane i slabosti, ima mnogo više dobrih i plemenitih osobina zbog kojih zaslužuje da se zažmiri pred nekoliko mahana i nedostataka koje svaki insan ima pri sebi. Čovjek treba da bude realan i da ne prekriži svoju suprugu zbog nekoliko loših osobina, već treba da bude pravedan i svoju suprugu gleda kroz prizmu njenih dobrih i loših osobina, pa će vidjeti da je dobrih osobina mnogo više od nedostataka i mahana. Čovjek dosta puta potpadne pod utjecaj šejtana i zbog neke, dosta puta bezvrijedne, sitnice, koja mu u datom momentu nije po volji, zaboravi sve dobre osobine njegove supruge, zaboravi na sav hajr koji je prisutan pri njoj.

Da li je ovo ispravno?! A znamo da svi mi griješimo i imamo pri sebi mnogo aferima o kojima nevolimo govoriti. Kaže Allah dž.š.: «... s njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.» (En-Nisa, 19) Ako bi čovjek htio da provjeri ispravnost ovog načina neka uzme papir i olovku i napiše sve dobre i loše osobine svog supružnika, u većini slučajeva, kolona u kojoj bude pisao dobre osobine biti će mnogo duža i veća od kolone u kojoj je pisao loše osobine. Na kraju, može taj papir da da svojoj supruzi kako bi znala šta njen muž prezire od njenih osobina kako bi se maksimalno potrudila da te navike i osobine ostavi i zamijeni boljima, sve u cilju popravljanja bračne atmosfere i povećanja ljubavi među supružnicima. Muž treba da bude spreman da dobije isti papir i da se ne iznenadi kada vidi dužinu kolone njegovih loših osobina, već treba da zasuče rukave i da se popravlja. Mi u dosta slučajeva tražimo od supružnika savršenstvo, dosta puta se zanesemo čitajući primjere iz prvih generacija, a sami smo daleko od savršenstva i prvih generacija. Zato čovjek treba da prihvati svog supružnika sa nedostacima i mahnama koje su pri njemu i da pokuša na mudar i blag način odgajati svoju suprugu, te da ostavi te mahane i nedostatke.

Sedmi način pridobivanja ljubavi supruge: Pomaganje u kućnim poslovima

Ovo je jedno u nizu pitanja po kojem velik broj ljudi ima pogrešna ubijeđenja. Koliko je ljudi koji smatraju pomaganje u kućim poslovima poniženjem, tzv. papučarstvom. Opet se vraćamo na naše nepotpuno razumijevanje vjere, mislimo da se prakticiranje načela islama svodi na nekoliko ibadeta koji se manifestuju i primijećuju na vanjštini insana. Pogledamo li u život Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, naći ćemo da je i u tom segmentu života dostigao dunjalučko savršenstvo, kao što je to dostigao i u svim drugim plemenitim osobinama. Iako je imao mnogo više obaveza od bilo koga od nas nalazio bi vremena da pomogne svojim suprugama u kućnim poslovima. Prenosi se od Aiše r.a. da je kazala: «Božiji Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, usluživao bi svoju porodicu, pa kada bi nastupilo namasko vrijeme izlazio bi iz kuće na namaz.»(Hadis je zabilježio Buharija).Također, kada su upitali Aišu r.a. o Poslaniku, salallahu alejhi ve sellem, kazala je: «Bio je obični insan, muzao bi ovce, sam sebe bi usluživao.»(Hadis je zabilježio imam Ahmed, a vjerodostojnim ga ocijenio šejh Albani-Es-Sahiha br,621) Ovo ni u kom slučaju ne znači da čovjek treba da neprestano radi sve kućne poslove, jer to je ženina obaveza, ali ako bi ponekada pritekao i pomogao, naročito ako postoji potreba za time, to bi sigurno povećalo ljubav njegove supruge prema njemu.

 
Forum » Brak u Islamu » Islam i Porodica » Zlatni savjeti za uspješan i sretan brak
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2018
Free website builderuCoz