HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Četvrtak, 27-Jun-2019, 9:17 AM
  Hadiske poruke (1 dio) - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Islamske Teme » Hadisi » Hadiske poruke (1 dio)
Hadiske poruke (1 dio)
Mladi-MuslimanDatum: Nedelja, 01-Nov-2009, 4:22 PM | Poruke # 1
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Allah je Savršen i ne prima osim ona djela koja su lijepa i potpuna. Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima pa kaže Subhanehu ve teala: ''O poslanici, jedite lijepa jela i radite dobra djela'', i kaže: ''O vi koji vjerujete, jedite lijepa jela od onoga čime vas opskrbljujemo''.

Zatim je spomenuo čovjeka koji dugo putuje, rasčupane kose i prljav. On diže svoje ruke prema nebu i govori: Gospodaru moj, Gospodaru moj, a njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća stečena je haramom i pojen je haramom pa kako onda da mu se Allah, dž.š., odazove''. Muslim

-Lijepa i potpuna djela su ona koja su uraðena radi Allaha, dž.š., i u skladu sa Šeri'atom. U ova djela ulaze riječi a i djela srca kao što su strah od Allaha i nada u Njegovu milost itd.

Hadis nam kaže da Allah, dž.š., nareðuje poslanicima da jedu lijepa jela i rade dobra djela. Ovdje se postavlja pitanje zašto Allah, dž.š., nareðuje poslanicima da rade dobra djela kad to oni već čine, naprotiv daleko su ispred drugih ljudi u svojoj predanosti Allahu, dž.š. Islamska ulema kaže da im Allah, dž.š., na taj način daje podršku kako bi ustrajali na Pravom putu. U ovom kontekstu dolazi i naredba Allaha, dž.š., Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kada mu kaže: ''O Poslaniče, boj se Allaha''.
U ovom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, navodi nekoliko razloga zbog kojih čovjekova dova biva primljena ili odbijena kod Allaha, dž.š. Od stvari koje utječu da dova bude primljena, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovdje spominje sljedeće:

1. Dugo putovanje
Putovanje samo po sebi ma-koliko ono trajalo, jeste razlog da ti Allah, dž.š., usliša tvoju dovu. Ebu Hurejre r.a. prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ''Tri dove su bez sumnje primljene kod Allaha, dž.š.: Dova onoga kome je učinjena nepravda, dova putnika i dova roditelja svome djetetu''. Što putovanje duže traje veći su izgledi da dova bude primljena jer čovjek uviða svoju slabost i potrebu za svojim Gospodarom, pa samim tim biva skrušeniji u svom obraćanju Allahu, dž.š., a skrušenost je jedan od najbitnijih razloga primanja dove.

2. Skromnost u odijevanju
čovjek kojeg Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje u hadisu je i svojim srcem i svojom vanjštinom izgledao slomljen. Njegova odjeća je bila prljava a kosa rasčupana. Bio je daleko od svih ovodunjalučkih ukrasa i prolaznog hvalisanja, ali je zato bio blizak svome Gospodaru. Za osobu sličnu ovoj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu kaže: ''Kada bi Allaha na nešto zakleo Allah bi mu to udovoljio''. I sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se skromno oblačio kada bi izlazio da klanja i moli Allaha, dž.š., za kišu.

3. Dizanje ruku prema nebu
Ovo je razlog više da ti Allah, dž.š., usliša tvoju dovu. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Allah, dž.š., je Stidljiv i Plemenit, stidi se da Svome robu vrati prazne ruke koje on diže čineći Njemu dovu''.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je moleći za kišu toliko dizao ruke da bi mu se ukazalo bjelilo ispod pazuha. Na Bedru mu je spao ogrtač upućujući dovu Allahu, dž.š., da pomogne muslimane protiv mušrika.

4. Prizivanje Allaha, dž.š., stalno izgovarajući riječi: "Gospodaru moj, Gospodaru moj"
Upravo su ove riječi poslanici najviše koristili u svojim dovama. Ako posmatramo kur'anske dove vidjet ćemo da večina dova počinje riječima: -Gospodaru naš i Gospodaru moj. Prenosi se od Aiše, r.a., u slabom hadisu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kada čovjek četiri puta kaže: -Gospodaru moj!, Allah, dž.š., mu kaže: -Odazivam ti se Moj robe, traži bit će ti udovoljeno''.

U nastavku hadisa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje stvari koje su prepreka na putu primanja dove. Tih stvari je puno ali ovdje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ističe jednu od najbitnijih stvari a to je unošenje u organizam onoga što ti je tvoj Gospodar zabranio, bez obzira da li je ono samo po sebi zabranjeno, kao što je alkohol i svinjsko meso, ili je stečeno na zabranjen način npr. uzimanjem kamate ili kraðom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je govorio Sa’du, r.a: ''Koristi halal hranu, Allah će ti primati dovu''.
Kaže Jusuf ibn Esbat: ''Rečeno nam je da se dova Allahovog roba zaustavlja pred nebeskim vratima zbog haram hrane koju jede''.
Prenosi se da je Ebu Abdullah en-Nebadžij, Allah mu se smilovao, rekao: ''Kada pri tebi bude pet osobina Allah će primiti tvoje djelo: Da spoznaš svog Stvoritelja, da spoznaš istinu, da budeš iskren, da radiš po sunnetu i jedeš samo ono što ti je Allah dozvolio.''

 
Mladi-MuslimanDatum: Nedelja, 01-Nov-2009, 4:23 PM | Poruke # 2
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
Hadiske poruke (2 dio)

Od Ebu Zerra, r.a., i Mu'az ibn Džebela, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, rekao: ''Boj se Allaha gdje god bio, loše djelo poprati dobrim ono će ga obrisati i lijepo se prema ljudima ophodi''. Hadis bilježi imam Tirmizi i kaže da je hadis dobar.
Šta je to bogobojaznost ili takwaluk? Islamska ulema ga definiše i kaže da je bogobojaznost da čovjek postavi izmeðu sebe i Allahove kazne prepreku izvršavajući ono što mu je nareðeno i ostavljajući ono što mu je zabranjeno. Kaže Hasan El-Basri, Allah mu se smilovao: ''Bogobojazni su oni koji su ostavili ono što im je zabranjeno, a radili ono što im je nareðeno''.

Osnova bogobojaznosti je čovjekova spoznaja Onoga koga se boji i kome se pokorava. Zato i kaže Bekr ibn Husejn: ''Kako da bude bogobojazan onaj koji ne poznaje Onoga koga se boji''. Vjernik svoga Gospodara upoznaje preko Njegovih lijepih imena, svojstava i kroz Allahove, dž.š., znakove koji ga okružuju.
Bogobojaznost je Allahova oporuka svim poslanicima i oporuka Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, njegovom ummetu. Svaki put kada bi muslimanska vojska napuštala Medinu i kretala u boj Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, bi vojskovoði oporučivao bogobojaznost. Meðu zadnjim savjetima koje je uputio Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, svome ummetu ulaze i riječi: ''Oporučujem vam bogobojaznost i poslušnost vašim predpostavljenim''. Napisao je Omer ibn Abdul-Aziz jednom čovjeku pismo i rekao mu: ''Oporučujem ti bogobojaznost bez koje ti nećeš biti spašen, niti će ti se tvoj Gospodar smilovati, niti ćeš biti nagraðen za svoja djela. Puno je onih koji o njoj pričaju a malo ih po njoj radi.''

-Boj se Allaha gdje god bio-
Prenosi se da je Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, molio Allaha, dž.š., sljedećim riječima: ''Molim te za bogobojaznost i strah od Tebe i javno i tajno''. Kaže imam Šafija: ''Tri su stvari najteže čovjeku: dijeljenje imetka kada ga je i sam potreban, bogobojaznost u osami i riječi istine pred osobom koje se drugi boje''.
Prve generacije spominju slučaj čovjeka koji je nagovarao neku ženu da s njim počini blud govoreći joj: ''Ne vide nas osim zvijezde''. A ona mu kao prava vjernica odgovara: ''A gdje je Onaj koji je nebesa ukrasio zvijezdama''.

-Loše djelo poprati dobrim ono će ga obrisati-
Vjerniku je nareðeno da čini dobra djela, a ostavlja loša. Meðutim, on po svojoj prirodi griješi i čini prestupe. Allah, dž.š., mu je iz svoje neizmjerne milosti, vrata pokajanja ostavio otvorena i ne samo to nego mu, kao što se navodi u hadisu, činjenjem dobrih djela briše loša. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, ovdje nije postavio uslov da to dobro djelo mora biti veće ili isto da bi obrisalo loše, niti je čovjek obavezan da nijeti brisanje tog lošeg djela. Sve ovo ukazuje na Allahovu milost prema Svojim stvorenjima.
Da li se ovo brisanje grijeha odnosi samo na male grijehe ili tu ulaze i veliki grijesi koje čovjek učini? Odabrano mišljenje koje preferira većina islamske uleme jeste da se ovo brisanje grijeha odnosi na male grijehe, a da je za oprost velikih grijeha potrebno učiniti posebno pokajanje.

-Lijepo se prema ljudima ophodi-
Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, nakon što je spomenuo bogobojaznost, ukazuje na jedan jako bitan vid te bogobojaznosti, a to je lijep ahlak. Ovde ga ističe kako bi ukazao na njegovu važnost jer puno ljudi misli da je bogobojaznost samo obavljenje namaza, post, davanje zekata, itd. Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, u jednom hadisu svodi svoju poslaničku misiju na upotpunjavanje ljudskog morala, pa kaže: ''Zaista sam ja poslan da upotpunim plemenite ljudske ćudi (moral)''. Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, lijepo ponašanje smatra dokazom potpunosti čovjekovog imana: ''Najpotpuniji iman imaju vjernici koji su najljepšeg ahlaka (ponašanja)''.

 
Forum » Islamske Teme » Hadisi » Hadiske poruke (1 dio)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2019
Free website builderuCoz