HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Nedelja, 12-Jul-2020, 12:38 PM
  O Kur`an-u Welcome Musafir | RSS

 
 KUR'AN USPOSTAVLJA PUTEVE I PROGRAME ŽIVOTA ČOVJEKOVA

Imajmo na umu sljedeće tri premise: Kur'an, uz brigu spram ove tri spomenute premise - a te premise su:

- 1. Da čovjek ima cilj do koga treba da stigne na putu u svome životu svojim trudom i djelima;

2. Da čovjek ne može stići do tog zadatog cilja izuzev ako ne slijedi posebne „običaje" i

3. Da čovjek mora učiti te zakone i »običaje iz knjige prirode i stvaranja pod kojim mi mislimo na božansko podučavanje, Kur'an, dakle, uspostavlja puteve za čovjekov život i to na sljedeći način.

Temelj toga puta Allah je dao da počiva na spoznaji Njegova Uzvišenog Bića. Također, vjeru u Njegovu jedinost Allah je učinio prvim osnovom vjere, a na putu spoznaje Allaha ukazao je na budući svijet i vjerovanje u Sudnji Dan. Na taj Dan nagradiće se dobročinitelji za dobra djela a kazniti zločinitelji za zlo. Vjera u budući svijet jeste drugi osnov, a posredstvom vjerovanja u budući svijet Allah je ukazao na spoznaju poslanstva. Jer, nagrađivanje ili kažnjavanje za djela ne može se provesti osim nakon spoznaje pokornosti i nepokornosti , te nakon spoznaje šta je dobro a šta zlo. Ova spoznaja dolazi isključivo posredstvom Objave i poslanstva. Kao što ćemo naprijed objasniti i tu spoznaju Bog je dao kao treći temelj vjerovanja.

Dakle, Kur'an podrazumijeva i naznačava sva tri temelja -vjerovanje u Božju jedinost, vjerovanje u poslanstvo i vjerovanje u onaj svijet - osnovama islamske vjere.

Nakon toga Kur'an objašnjava temelje morala sa kojim je Allah zadovoljan, dobre atribute koji su u skladu sa ova gornja tri temelja i koje svaki čovjek - vjernik mora izražavati.

Zatim Kur'an Čovjeku propisuje praktične zakone koji obuhvataju istinsku sreću i koji u Čovjeku povećavaju Ćudoredne vrijednosti i činioce koji čovjeka dovode do istinskih vjerovanja i fundamentalnih postavki vjerovanja.

Naime, mi ne možemo smatrati vrijednim nekog Čovjeka koji ima karakteristiku blagosti, ali je ogrezao u seksualnim porocima, krade, pronevjerava data mu povjerenja i u svojim poslovanjima je prijevarne duše. Također, mi ne možemo priznati darežljivom neku osobu koja prekomjerno voli imetak, skuplja ga i gomila, sprečava druge da u pogledu imetka ostvare svoja prava i Škrtari prema njima. Isto tako, mi ne možemo smatrati nekog čovjeka vjernikom u Allaha dž.š. i u Sudnji dan ako on ne vjeruje Allaha i ako ga ne spominje u danima i noćima. Dakle, hvale vrijedno moralno i ćudoredno ponašanje u čovjeku je živo samo« onda ako je popraćeno djelima koja odgovaraju moralu.

Ovaj odnos koji postoji između morala i djelovanja također postoji i između morala i vjerovanja. Ma koji Čovjek koji je uronuo u nadmenost, oholost, egoizam, ne može vjerovati u Allaha dž.š. i pokoriti se Njegovoj Veličini. Ko ne poznaje tokom cijelog svoga života značenje pravednosti, čojstva i viteštva, te sažaljenja prema nemoćnima i slabima, takvome vjerovanje u Sudnji Dan i u polaganje računa ne ulazi u srce.

Allah dž.š. kaže, povezujući istinsko vjerovanje sa ćudorednošću sa kojom je On zadovoljan, sljedeće:

"K Njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo On primat'Fitir, 10.

Allah dž.š. kaže, povezujući vjerovanje i djelo, sljedeće:

»Oni koji su zlo činili završiće najužasnijom patnjom zato Što su Allahove Riječi poricali i Što su ih ruglu izvrgavali?Rom, 10.

Zaključak ovoga izlaganja jeste sljedeći: Kur'an Časni sadržava tri izvora, osnova islama, a to su:

A-Osnovi vjerovanja.

Oni se dijele na tri osnova same vjere (vjera u Jednog Boga,vjera u poslanstvo, i vjera u budući svijet), te na različita druga vjerovanja kao tto su vjerovanje u ploču, u pero, u predodređenosti sudbinu, umeleke, u Allahovo prijestolje, u stvaranje nebesa i zemalja i tome sl.

B-Moral (ćudoređe) »kojim je Allah zadovoljan;

C-Šeriatske propise i praktičnr zakone

čije je osnove Kur'an objasnio i opunomoćio poslanika da objasni njihove detalje, a Božiji Poslanik je učinio sam da objašnjenje tih propisa od strane njegove porodice bude kao i njegovo objašnjenje, kao sto je to poznato iz Hadisa Sekalejn („Es-Sekalejn" su predaje u šijskoj tradiciji koje su nanajvećem stupnju vjerodostojnosti i sa neprekinutim lancem prenosilaca (nap. prev.) koji su vjerodostojno preneseni kako od strane Ehli-sunneta tako i Šiija.

KUR'AN - POTPORA POSLANSTVA

Kur'an Časni na nekoliko mjesta izjavljuje da je on Allahov govor uzvišeni, to jest da je to govor objavljen od Allaha baš istim ovakvim riječima koje mi čitamo. Poslanik a.s. je te riječi dobio posredstvom Objave koju je primio od Allaha dž.š.

Da bi potvrdio daje Allahov govor i da nije ljudska tvorevina, sam Kur'an izaziva u svojim ajetima cijelo Čovječanstvo da donese makar ajet poput Kur'ana. To ukazuje da je Kur'an nadnaravan (Mu'džiza) i da niko ne može tako nešto dati od ljudi.

,Zar oni da govore: Izmišlja ga!

- Ne, nego oni neće da vjeruju; zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore.*

Reci „Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali" (Isra 88)

"Zar oni da govore: „On ga izmišlja!" Reci: "Pa sačinite vi deset sura, sličnih. izmišljenih.."(Hud 13)

»A oni govore: „On ga izmišlja!" Reci: "Pa dajte vi jednu suru sličnu njemu" (Junus 38)

"A ako sumnjate u ono što objavljujemo slugi našem, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim Njemu." (Bekare 23)

Allah dž.š. ih također izaziva govoreći da u Kur'anu ne postoji nesuglasje:

»A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Daje on od nekog drugog a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti" (Nisa82)

Kur'an Časni koji, upućujući ove izazove, tvrdi da je Allahov govor, na mnogo mjesta izjavljuje da je Muhamed a.s. Poslanik od Allaha poslan i da je vjerovjesnik. Otuda je Kur'an potpora poslanstva i osnažuje poslanstvo u njegovim tvrdnjama.

Stoga se Poslaniku a.s. naređuje u nekim ajetima da potvrdi svoje poslanstvo svjedočanstvom Allahovim dž.š. o tome. To znači, da navede kur'ansku potporu za svoje poslanstvo. Kur'an kaže:

"Reci: "Meni i vama dovoljan će biti Allah kao svjedok!" (Ra'd 43)

Na drugom mjestu svjedočanstvu Allahovu dodaje se i svjedočanstvo meleka Poslaniku o tome. Allah dž.š. kaže: "Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što jedini ON zna, a i meleki svjedoče, a dovoljan je Allah kao svjedok!" (Nisa 166)
 
 
Log In

Search

Calendar
«  Jul 2020  »
NePoUtSrČePeSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Entries archive

Our poll

Ocjenite Stranicu

Ukupno odgovora: 324

Tag Board
200

Site friends
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples

 • Statistics

  Trenutno Dostupnih: 1
  Musafiri: 1
  Korisnici: 0

   

  Copyright @Svjetlost-Vjere © 2020
  Free website builderuCoz