HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Četvrtak, 27-Jun-2019, 10:11 AM
  Koja te, kad u nju pogledaš, obraduje - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Brak u Islamu » Islam i Porodica » Koja te, kad u nju pogledaš, obraduje
Koja te, kad u nju pogledaš, obraduje
AbdurrahmanDatum: Sreda, 11-Nov-2009, 11:19 AM | Poruke # 1
Level 1
Grupa: Administrator
Poruka: 9
Ugled: 0
Status: Offline
Koja te, kad u nju pogledaš, obraduje
Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Dobra žena muslimanka je jedna od radosti ovoga života. Ona je pastirica u kući svoga muža i ona je ta koja pomaže svoga muža na putu za Ahiret. Žena ima mnogobrojne uloge u braku i porodici koje ispunjavaju njenu ličnost a to su uloge supruge, majke, sestre, kćerke, vaspitačice, prijateljice.
Jedna od svojstava dobre žene vjernice je i čuvanje veze između nje i muža i dok je prisutan i odsutan, te čuvanje imetka svoga muža i njegove časti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u mnogim hadisima isticao ulogu žene, što nam dovoljno govori o njenoj važnosti u našem ummetu. Žena muslimanka je zadovoljna sa svojim mužem i s onim što ga je Allah opskrbio, ona je čista u duši, blaga prema svojoj djeci štiteći i vaspitavajući ih na islamski način. I svaka ova uloga nije lahka, svaka nosi svoju odgovornost i određene obaveze. Upravo radi toga žena muslimanka ima posebnu vrijednost u islamu.

Uzvišeni Allah kaže: “One imaju isto toliko prava koliko i obaveza, po onom što je poznato. A muškarci su nad njima za jedan stepen! Allah je, doista, Silan i Mudar!” (Prevod značenja, El-Beqare, 228)
“One imaju isto toliko prava koliko i obaveza po onom što je poznato”: One imaju pravo i obaveze prema muškarcima kao što i muškarci imaju pravo i obaveze prema njima. Stoga svako od njih treba primjerno izvršavati svoje obaveze prema drugome.
“A muškaricu imaju prednost nad njima za jedan stepen”: tj. muškarci su po konstituciji i prirođebim osobimana i sposobnostima skrbništva za porodicu – iznad žene. (Tefsir, Ibn Kesir, str. 149)

Koliku vrijednost ima muž kod nas dovoljno govore hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koja je žena najbolja, pa je odgovorio: “Najbolja žena je ona koja te, kad u nju pogledaš, obraduje, koja te, kad joj nešto narediš, posluša i koja ti se ne suprotstavlja u onome što prezireš u pogledu nje i tvog imetka.”
(Bilježi Ahmed, 2/251, 432, 438, Hejsami, 4/273; Hadis je hasen, od Ebu Hurejre, r.a)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šta je najvrednije, pa je rekao: “Srce zahvalno, jezik koji Allahu zikr čini i žena vjernica koja jednog od vas pomaže na putu za Ahiret.”
(Ahmed, 5/278, 282, Tirmizi, br. 3093, “Tefsir”, poglavlje: “Sure Et-Tewba”; Hadis je hasen)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Da sam ikome naredo da se nekom klanja, naredio bih ženi da se klanja svome mužu.”
(Tirmizi, 465/3, br. 1159)

Od Ummu Seleme, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ako žena umre a njen muž bude zadovoljan njom, ući će u Džennet.”
(Tirmizi, 466/3, br. 1161)

Ibn Abbas kaže: “Došla je neka žena kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekla:
“O Poslaniče, ja sam izaslanik žena kod tebe, Allah je propisao džihad za ljude, pa ako budu ranjeni bit će nagrađeni a ako budu ubijeni bit će kod Allaha živi i nagrađeni, a mi žene se brinemo o njima, šta je s nama?’ Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Obavijesti svaku ženu koju sretneš da je pokornost mužu, poštujući njegova prava, isto kao džihad a malo koja od vas ovo radi.’”
(Prenosi Bezzar ukratko, kao i Taberani u Et-Tergib ve’t-terhibu, 53/2)

Bilježi Taberani hadis, da je Sellama, dadilja Poslanikovog, sallallahu alejhi we sellem, sina , Ibrahima, upitala: " O, Allahov Poslaniče, obradovao si muškarce svakim hajrom, a nisi žene? " Pa reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Jesu li te tvoje prijateljice na to nagovorile? " Pa reče: " Jesu, one su me nagovorile. " Pa reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Zar nije zadovoljna jedna od vas da kada je trudna od svog muža, a on je njom zadovoljan, da ima nagradu poput postača, klanjača na Allahovom putu? Pa ako je zadese porođajni bolovi, ne znaju stanovnici Nebesa ni Zemlje, kakve je skrivene radosti čekaju. Pa kada rodi, ne izađe iz nje kap njenog mlijeka, niti će (dijete) posisati gutljaj, a da neće imati za svaki gutljaj i usisaj dobro djelo, pa ako noć probdije zbog njega, imaće nagradu kao da je oslobodila sedamdeset robova na Allahovom putu.”
(Bilježi ga Taberani, a svi prenosioci su mu povjerljivi)

A istinu je rekao Uzvišeni Allah subhanehu ve te ala:
“On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe van vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (Prevod značenja, El-Ahzab, 71)

 
Forum » Brak u Islamu » Islam i Porodica » Koja te, kad u nju pogledaš, obraduje
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2019
Free website builderuCoz