HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Četvrtak, 27-Jun-2019, 10:12 AM
  O Kur'anu Welcome Musafir | RSS

 
 
Home » Articles

Total entries in catalog: 11
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Naišao sam na vide-e naslovljene kao "Kontradikcije u Kur'anu"...
O Kur`anu | Pregledalo: 204 | Dodao/la: Musl | Datum: 06-Sep-2016 | Komentara (0)


Zahvala pripada Uzvišenom Allahu dž.š. i neka je salavat na posljednjeg Božijeg Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i sve one koji ga slijede na putu dobra do Sudnjega dana.

Kaže Uzvišeni Allah dž.š.: ''Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo ga čuvati!''
Zatim Allah dž.š. kaže: ''A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allah, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.''
I riječi Uzvišenog: ''Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!''
>>Pročitaj više o ovoj temi<<


O Kur`anu | Pregledalo: 1767 | Dodao/la: Mladi-Musliman | Datum: 31-Okt-2009


Selefus-salih imali su jednu od tri reakcije onda kada bi slušali kur'anske ajete:

1. plač – što je bio slučaj s Poslanikom, s.a.v.s., i ashabima;
2. padanje u nesvijest – što je bio slučaj s tabiinima;
3. umiranje – što je bio slučaj s tebe'i tabiinima.

Ibn Abbas, r.a., rekao je: ''Kur'an je Allahova riječ, stoga neka hafiz Kur'ana ispoštuje svoga Gospodara, i neka ne čini harame koje je On zabranio!“ (Kenzul-'Ummal, br. 2470.)
>>Pročitaj više o ovoj temi<<


O Kur`anu | Pregledalo: 1084 | Dodao/la: Mladi-Musliman | Datum: 31-Okt-2009


Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., kaže: ''Poslanik, s.a.v.s., učio je rukju, kako sebi tako i drugome, ali nije tražio da mu se uči rukja. Učenje rukje sebi i drugome spada u jednu vrstu dove za sebe ili za drugoga, što je u osnovi nareðeno i propisano djelo.

Svi poslanici su tražili od Allaha, dž.š., i molili su Mu se, kako nam to spominje Allah, dž.š., u slučaju Adema, a.s., Ibrahima, a.s., Musaa, a.s., i ostalih.“ (Pogledaj: Medžmu'ul-fetava, 1/182.
>>Pročitaj više o ovoj temi<<


O Kur`anu | Pregledalo: 989 | Dodao/la: Mladi-Musliman | Datum: 31-Okt-2009


a) Blagodat i veličina Kur'ana

Najveća blagodat s kojom je Allah počastio čovječanstvo jeste slanje Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i spuštanje Kur'ana kako bi ljudi izašli na pravi put, kako bi progledali i kako bi se podsjetili na ono u čemu je njihova korist i na dunjaluku i na ahiretu.

Kur'an je Allahov govor značenjem i jezikom koji je objavljen, a ne stvoren (kao što to vjeruju neke zalutale sekte poput mu'tezila) Kaže Allah, dž.š.: "On je objava od Gospodara svjetova. Donosi ga povjerljivi Džibril na tvoje srce kako bi druge opominjao. Na jasnom arapskom jeziku" (Prijevod značenja - Eš-Šu ara, 192.-195.)
>>Pročitaj više o ovoj temi<<


O Kur`anu | Pregledalo: 2082 | Dodao/la: Mladi-Musliman | Datum: 31-Okt-2009


Najveća počast kojom je Allah Uzvišeni odlikovao sina Ademovog jeste da mu je na ovom svijetu podario Kur’an u kojem su uputa, milost i smjernice. U njemu su pravila i zakoni koji onome ko ih bude sprovodio u praksu neće nauditi, niti mu štetu nanijeti. Onaj koji je objavio ovu plemenitu Knjigu je Onaj koji je stvorio i čovjeka, pa shodno tome, Allah najbolje zna šta je dobro za čovjeka, a šta je to što mu može nanijeti štetu i neugodnost.
>>Pročitaj više o ovoj temi<<


O Kur`anu | Pregledalo: 751 | Dodao/la: Mladi-Musliman | Datum: 31-Okt-2009


Ne dodiruje ga osim čisti. Ne uči ga osim čisti. Očistiti usta prije njegova učenja. Lijepo se obući prije njegova učenja. Okrenuti se prema kibli prilikom njegova učenja. Zatražiti utočišta od prokletog šejtana prije učenja Kur'ana. Osamiti se prilikom učenja Kur'ana kako nas drugi ne bi ometali pri njegovom učenju.

>>Pročitaj više o ovoj temi<<


O Kur`anu | Pregledalo: 1197 | Dodao/la: Mladi-Musliman | Datum: 31-Okt-2009


"A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti." (En-Nisa, 82)U narednim redovima navedeno je nekoliko kur'anskih ajeta u kojima Uzvišeni Allah obavještava o događajima u budućnosti, koji su se nakon toga ostvarili baš kao što je najavljeno. Rekao je Uzvišeni Allah: "Elif-lam-mim. Bizantinci su pobijeđeni, u susjednoj zemlji, ali oni će poslije poraza svoga sigurno pobijediti, za nekoliko godina. Allahova je odluka prije i kasnije, i tada će se vjernici radovati, pobjedi od Allaha, On pobjedu daje kome hoće. On je Silan i Samilostan." (Er-Rum, 1-5)

>>Pročitaj više o ovoj temi<<


O Kur`anu | Pregledalo: 678 | Dodao/la: Mladi-Musliman | Datum: 31-Okt-2009


Uzvišeni Allah na različite načine poziva Svoje robove da razmišljaju o ajetima koje im je objavio u Svojoj veličanstvenoj Knjizi. Jasno je obznanio da je to osnovni cilj zbog čega je objavljen Kur'an, rekavši: ''Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.“  Nasuprot tome, osudio je one koji ne žele da o njemu razmišljaju, rekavši: ''Zašto oni o Kur’anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim?“  Razmišljanje o Kur'anu obligatno je naredio – kao što to kaže imam Eš-Ševkani  - i to značenjima Njegovih riječi: ''A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti“ , i riječi: ''Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!“
>>Pročitaj više o ovoj temi<<


O Kur`anu | Pregledalo: 681 | Dodao/la: Mladi-Musliman | Datum: 31-Okt-2009


Kur'an Časni na nekoliko mjesta izjavljuje da je on Allahov govor uzvišeni, to jest da je to govor objavljen od Allaha baš istim ovakvim riječima koje mi čitamo. Poslanik a.s. je te riječi dobio posredstvom Objave koju je primio od Allaha dž.š.
>>Pročitaj više o ovoj temi<<


O Kur`anu | Pregledalo: 573 | Dodao/la: Mladi-Musliman | Datum: 31-Okt-2009

1-10 11-11
 
 
Section categories
O Kur`anu [11]

Log In

Search

Our poll

Ocjenite Stranicu

Ukupno odgovora: 324

Tag Board
200

Site friends
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples

 • Statistics

  Trenutno Dostupnih: 1
  Musafiri: 1
  Korisnici: 0

   

  Copyright @Svjetlost-Vjere © 2019
  Free website builderuCoz